Condiţiile tehnice de publicare:

Textele (redate cu semne diacritice) vor fi trimise redacţiei în format Word, Times New Roman, corp de literă 12 pentru text, 10 pentru notele de subsol, distanţa dintre rânduri 1,5. Eventuale materiale auxiliare (e.g., fotografii) vor fi expediate în format JPG, 300 dpi.

Studiile nu trebuie să depăşească, pe cât posibil, 15.000 de cuvinte, respectiv 85.000 de semne grafice (fără spaţii) (= circa 30 de pagini format A4). În cazul studiilor mai mari, redacţia poate recurge la publicarea lor în două sau trei părţi. Studiile vor fi însoţite de un rezumat redat atât în limba română, cât şi în limba engleză (ori în franceză sau germană); lungimea rezumatului poate varia între 400 şi 800 de cuvinte. Titlul studiului va fi tradus în limba engleză, la fel ca şi 5-10 cuvinte cheie care privesc conţinutul textului. Notele vor fi trecute în subsolul paginii (footnote), cu numerotare automată (auto number).

Recenziile nu vor depăşi 3.000 de cuvinte, respectiv 22.000 de semne grafice (fără spaţii) (= circa 6 pagini format A4); notele bibliografice nu vor depăşi 1.500 de cuvinte, respectiv 11.000 de semne grafice (fără spaţii) (= circa 3 pagini format A4); este preferabil ca, ataşat recenziei/notei bibliografice, să figureze şi o fotografie a coperţii 1 a lucrării recenzate, în format JPG, 300 dpi.

Autorii vor trimite o notă autobiografică (de circa 200-250 de cuvinte) care va conţine: prenumele şi numele; facultatea şi universitatea/institutul unde a fost susţinut doctoratul, titlul tezei (doctoranzii vor trece instituţia unde urmează stagiul de pregătire a tezei şi titlul acesteia; în cazul cercetătorilor neînscrişi într-un program doctoral se va preciza facultatea absolvită); afilierea instituţională; domenii de interes; publicaţii recente (trei cărţi sau studii apărute în ultimii 5-6 ani).

Cei interesaţi să publice în revista noastră sunt rugaţi să transmită materialele, în format electronic, pe adresa electronică editor@archivamoldaviae.ro sau pe adresa Str. Nicolae Gane, nr. 25, Corp C, ap. 18, cod poştal 700110, mun. Iaşi, jud. Iaşi, România, cu precizarea: pentru redacţia Archiva Moldaviæ.

Revista foloseşte sistemul peer review pentru selecţia finală a materialelor publicabile. Manuscrisele trimise redacţiei şi nepublicate nu se returnează.

Responsabilitatea pentru conţinutul textelor revine în exclusivitate autorilor.