Promo

Vol. I/2009

Vol. I/2009 al „Archiva Moldaviæ” reunește în 480 de pagini materiale semnate de nu mai puțin de 30 de autori. Este vorba despre studii de istorie care privesc un interval cronologic extins, de la începutul secolului XV până la jumătatea secolului XX, cu o tematică diversă: religie, cutumă, educație, relații externe, istorie locală, documente privind istoria medievală, modernă și contemporană, aflate în arhive din România, Republica Moldova, Polonia și Germania, studii de sigilografie, prezentări de fonduri arhivistice, texte ale unor istorici dispăruți puse acum în circuitul științific, dezbateri pe teme istorice, recenzii, note bibliografice și prezentări ale vieții științifice.


Download promo vol. I 2009

Vol. II/2010

Vol. II/2010 al „Archiva Moldaviæ” are 466 de pagini, în care 23 de autori publică studii de genealogie sau care privesc curente culturale și reprezentări ale trecutului în secolul XIX, istorie instituțională, estul României în anii 1940, prezentări de fonduri arhivistice, documente inedite din arhive poloneze, moldovenești și germane, texte ale unor autori dispăruți, dezbateri istoriografice, recenzii, note bibliografice și viață științifică.


Download promo vol. II 2010

Vol. III/2011

Vol. III/2011 al „Archiva Moldaviæ” grupează în 478 de pagini materiale realizate de 29 de autori. Este vorba despre studii de istorie privind relațiile moldovenilor cu otomanii, Universitatea din Iași la sfârșitul secolului XIX − începutul secolului XX, Primul Război Mondial, organizare locală și forme de mobilizare politică ale Mișcării Legionare, comunismul românesc și moștenirea sa, protestantismul est-european și românesc în secolul XX, prezentări de fonduri arhivistice, documente, restitutio, dezbateri, precum și obișnuitele, dar nu mai puțin necesarele rubrici de recenzii, note bibliografice și viața științifică.


Download promo vol. III 2011

Vol. IV/2012

Vol. IV/2012 al „Archiva Moldaviæ” are 546 de pagini, în care 18 autori publică texte privind istoria relațiilor dintre moldoveni și otomani în secolul XVI, Moldova de la Est de Prut cu ale ei probleme identitare, construcție statală și dispute politice, comunismul românesc cu perioada ilegalității, trecând prin preluarea puterii, edificarea și prăbușirea sa, istoria unor colecții arhivistice ieșene, arhivele din Chișinău și Cernăuți spre jumătatea secolului XX, documente din arhive publice sau private, românești, moldovenești sau italiene, dezbateri, recenzii, note bibliografice și viață științifică.


Download promo vol. IV 2012

Vol. V/2013

Vol. V/2013 al „Archiva Moldaviæ” cuprinde în 608 pagini materiale semnate de 29 de autori, cu o diversitate de subiecte: istoria relațiilor dintre Moldova și Imperiul Otoman, heraldică moldovenească, proprietatea funciară în Moldova, realități etnice, confesionale, sociale, fiscale și demografice în perioada în care Basarabia s-a aflat în componența Imperiului Rus, modernizare instituțională și expansiune teritorială în „lungul secol XIX” românesc, istoriografie românească, regimurile comuniste și religia, documente din arhive publice și private, românești și bulgare, memoriile unui țăran din nordul Moldovei care a luptat pe Frontul de Est în 1944 și apoi a petrecut o perioadă prin prizonieratul sovietic, dezbateri istoriografice, Addenda et corrigenda, recenzii, note bibliografice și viață științifică.


Download promo vol. V 2013

Vol. VI/2014

Vol. VI/2014 al „Archiva Moldaviæ” are în 630 de pagini contribuții venite din partea a 24 de autori, care au în vedere genealogii, biografii, momente din viața unor personalități, heraldică moldovenească, orașul Iași spre jumătatea secolului XX, Basarabia în secolul XX, minorități naționale din și în jurul României, rezistență, represiune și propagandă în România comunistă și în lumea postcolonială, documente din arhive românești, restitutio, dezbateri istoriografice, recenzii, note bibliografice și viață științifică.


Download promo vol. VI 2014

Supliment I (2014)

Supliment I (2014) al revistei „Archiva Moldaviæ” are titlul tematic Studii de istorie socială. Noi perspective. Coordonat de Constantin Iordachi și Alin Ciupală, volumul reunește în cele 170 de pagini unele dintre lucrările conferinței cu același titlu, care a avut loc la București în zilele de 12-13 iunie 2010.


Download supliment I (2014)

Vol. VII/2015

Vol. VII/2015 al „Archiva Moldaviæ” conține în 476 de pagini texte realizate de 28 de autori. Aceștia s-au ocupat de situația Basarabiei în secolele XIX-XX, de redefinirea regională, politică și statală a acestui spațiu; de viața intelectuală în Iașul de la începutul secolului XX; armata română în Primul Război Mondial, dar și de sfârșitul perioadei interbelice; propaganda, sursele și istoriografia comunismului românesc; documente din arhive private; restituirea unor texte nepublicate până acum; dezbateri istoriografice; relecturarea unor cărți intrate în patrimoniul clasic al culturii române; recenzii, note bibliografice și viață științifică.


Download promo vol. VII 2015

Vol. VIII/2016

Vol. VIII/2016 al „Archiva Moldaviæ” numără 462 de pagini, cu studii de istorie, amintiri/interviuri, documente, recenzii, note bibligrafice și prezentări ale vieții științifice semnate de 36 de autori. Temele atinse de aceștia sunt diverse: o relatare a soliei unui trimis al regelui Poloniei la Constantinopol, în 1624; istoria armatei Moldovei la începutul secolului XVIII; condamnarea tutunului în spațiul românesc; violențele etnice în Basarabia la sfârșitul secolului XIX; memoria Holocaustului; religie, politică și chestiunea identitară pe cele două maluri ale Prutului în prima jumătate a secolului XX; pactul Hitler-Stalin în perspectiva istoriei, memoriei și dreptului internațiional; comunismul est-european postbelic, unde sunt tratate problema consilierilor sovietici în Polonia, educația și știința din RSSM și România în perioada sovietizării; România comunistă văzută de la Paris, în 1977-1989.


Download promo vol. VIII 2016

Vol. IX/2017

Vol. IX/2017 al „Archiva Moldaviæ” reunește în cele 510 pagini studii de istorie, documente, recenzii, note bibliografice și prezentări ale vieții științifice, contribuții asumate de 22 de autori. Subiectele pe care le-au tratat aceștia sunt: genealogia familiei Călmașu-Callimachi, situația Basarabiei în secolul XIX, tinerețea lui Constantin Stere, socialiștii români și relațiile lor cu socialiștii germani la începutul Primului Război Mondial, personalități academice în România interbelică (Oreste Tafrali) sau în cea comunistă (Leonida Boga, Neculai Zaharia), inclusiv urmărirea celor din urmă de către Securitate, antisemitismul în România celei de-a jumătăți a secolului XIX și în perioada interbelică, dar și negaționismul în postcomunism, o analiză istoriografică a istoriei evanghelicilor din România, refugiații polonezi în Câmpulung-Muscel în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, rezistența armată anticomunistă – cazul grupului de pe versantul nordic al Munților Făgăraș, evenimentele din 1989 la Brașov, politici urbane și religioase în România comunistă, situația republicii Moldova în anii 1990.


Download promo vol. IX 2017

Vol. X/2018

În volumul X/2018 al „Archiva Moldaviae” se regăsesc, în 500 de pagini, studii de istorie, documente, in memoriam, recenzii și note bibliografice. Cei 21 de autori au abordat teme diverse: discursurile paralele din Moldova și Veneția asupra războiului sfânt în secolul XV, jocurile politice din Polonia de la debutul secolului XVII, începuturile mănăstirii Sfântului Spiridon din Iași, case celebre din Iași în documente din secolul XVIII, biografia spătarului Sandu Miclescu de la Șerbești (secolul XIX), interludiul „federalist” al conservatorismului moldovenesc în perioada confederației cu Muntenia (1859-1862), chestiunea compensațiilor Iașului în acțiunea politică moldovenească și memoriul generalui Teodor Balș privind descentralizarea statului român în primii ani ai acestuia, comunitatea armeană din Basarabia în perioada țaristă, constituirea comunității românești din Montréal, Québec, problema recunoașterii unirii Basarabiei cu România de către Statele Unite ale Americii în perioada interbelică, „expedițiile academice” românești la Odesa în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, locul și imaginea „femeii”, „bărbatului” și identității naționale la români.


Download promo vol. X 2018

Vol. XI/2019

În volumul XI/2019 al „Archiva Moldaviae” se regăsesc, în 540 de pagini, studii de istorie, documente, dezbateri istoriografice și recenzii. Cei 24 de autori au abordat subiecte variate: „frontul din spatele frontului” în România Primului Război Mondial; pacea de la București (1918) și chestiunea dinastică; alegerile parlamentare din 1919 la Iași; manipularea presei în timpul guvernului Goga și al dictaturii regale; evreii bucovineni după 1918; cazul poetei Dusza Csara-Rosenkranz; chestiunea compensațiilor Iașului în acțiunea politică moldovenească în anii 1874-1902; ideile federaliste, autonomiste și regionaliste în discursul lui Alexandru Vaida-Voevod în primii ani de după intrarea Ardealului în componența României; Constantin Erbiceanu ca profesor la Universitatea din București; frica și sfârșitul în discursul etnologiei românești; planificarea spațială și politicile regionale în România și Bulgaria în comunismul târziu; drumul Republicii Moldova de la suveranitate la independență; Arhivele Statului în Basarbia imediat după 1918; situația colecției arhivistice a lui Gheorghe Ghibănescu; situația României ceaușiste prezentată sovieticilor de Vasile Malinschi, guvernatorul Băncii Naționale a RSR; însemnările unui țăran român din Bucovina la Montreal (începutul secolului XX); un interviu privind activitatea de traducător a lui Dumitru Cornilescu; o perspectivă critică asupra României în ultimul secol.


Download promo vol. XI 2019

Vol. XII/2020

În volumul XII/2020 al „Archiva Moldaviae” se regăsesc, în 472 de pagini, studii de istorie, de arhivistică și prezentări de surse, dezbateri istoriografice, documente și recenzii, semnate de 21 de autori. Subiectele atinse privesc: dezbaterea în jurul termenilor medievali de Rex Dacie/regina Dacie; relația agronomului Ion Ionescu de la Brad cu țăranii; un memoriu din anul 1918 privind construcția unei autonomii germane în nordul Mării Negre; organizarea alegerilor în Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș în primii ani interbelici; atitudinea Episcopiei Romana-Catolice de Iași față de evrei în anii celui de-al Doilea Război Mondial, în particular între 1941-1944; o pledoarie pentru cunoașterea și recuperarea perspectivelor unor istorici din alte culturi, în special a celor care au scris în limbi locale despre Moldova istorică; apariția societății multietnice în Basarabia secolului XIX; etnogeneza românilor reflectată în istoriografia poloneză; izvoare topografice și cartografice de la Kiev care privesc spațiul românesc; arhivistica la începuturile regimului comunist, cu privire specială asupra situației de la Iași; prezervarea memoriei comunitare și buna administrare a instituțiilor publice, cu o privire asupra rolului Arhivelor Naționale ale României; discuțiile purtate de Vasile Malinschi, guvernatorul Băncii Naționale a RSR, cu diplomații sovietici la București, în 1966-1976; proiectul „Archiva Moldaviae” la un bilanț de etapă, după un deceniu de la apariție; două texte în memoria lui Keith Hitchins (1931-2020).


Download promo vol. XII 2020

Vol. XIII/2021

În volumul XIII/2021 al „Archiva Moldaviae” se regăsesc, în 482 de pagini, studii de istorie, de arhivistică și prezentări de surse, documente, memorii și recenzii, realizate de 21 de autori. Dintre subiectele avute în vedere amintim: situația din interfluviul Prut-Nistru de la mijlocul secolului V la mijlocul secolului XI; disputele din sistemul educațional al Moldovei în anii 1857-1858; învățământul în limba ucraineană din Bucovina în anii dictaturii regale, 1938-1940; igredientele identității evanghelicilor din România în secolul XX; dosarele de Securitate ale Mănăstării Vladimirești; relațiile dintre România și URSS în anii 1950-1970; probleme care privesc documentele clasificate în Fondul Arhivistic Național al României; gestionarea arhivei de folclor obscen; fondul 438 din Arhiva Militar-Istorică din Moscova (RGVIA); istoricul „Fondului de Aur” al României de la Moscova în documente din arhivele românești și rusești; evaluările CC al PCUS asupra politicii interne și externe a României în anul 1967; părți din memoriile generalului N.M. Condiescu, cu referire la Primul Război Mondial și impactul asupra României.


Download promo vol. XIII 2021