Vol. I/2009

Abrevieri23
Dorin DOBRINCU, „Archiva Moldaviae” la început de drum29

Studii de istorie

Religie, cutumă, educaţie
Elena CHIABURU, Difuzarea în Moldova a Mineelor de la Buda (1804-1805)35
Ion GUMENÂI, Molocanii din Basarabia. Originile şi componenţa etnică46
Cătălin BOTOŞINEANU, Politica din spatele „capetelor sparte”, la Universitatea din Iaşi. Alegerile pentru funcţia de rector din 192354
Relaţii externe
Şerban V. MARIN, Însemnări din jurnalul veneţianului Marino Sanudo referitoare la ultimii ani de domnie ai lui Ştefan cel Mare. Ambasadele Moldovei la Veneţia79
Liviu BRĂTESCU, Politica externă a României (1884-1888). Actori şi mijloace de acţiune92
Istorie locală
Daniel PAVĂL, Aspecte privind sănătatea şi igiena publică în judeţul Neamţ de la 1825 până la primul război mondial109
Radu FILIPESCU, Informaţii documentare cu privire la seceta din judeţul Iaşi în anul 1946118
Bogdan Constantin DOGARU, Contribuţii la organizarea administrativă a judeţului Putna. Sfaturile populare raionale130

Documente

Valentin CONSTANTINOV, Documentul original de la Alexandru cel Bun pentru Episcopia de Rădăuţi (6 iulie 1413)145
Mihai-Cristian AMĂRIUŢEI şi Ludmila BACUMENCO, Documente referitoare la istoria Ţării Moldovei (1634-1858) provenite dintr-o colecţie particulară din Iaşi150
Anton COŞA, Un document inedit din 1793 privind catolicii din judeţul Bacău178
Ottmar TRAŞCĂ, Franz Babinger şi pogromul din Iaşi (1941)219
Dorin DOBRINCU, Ruine, lipsuri şi anarhie. Moldova şi Bucovina de sud în toamna anului 1944227
Teodor CANDU şi Octavian MOŞIN, Clerul din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Registrul oficial din 1945-1948 (I)244

Ştiinţe auxiliare ale istoriei

N.A. URSU, Alecu Russo, personaj într-o piesă de teatru a lui Scarlat Ruzenschi, coleg al său la judecătoria din Piatra Neamţ283
Sorin IFTIMI, Sigilii din arhivele ieşene (Asachi, Hurmuzachi, Aslan)289

Istoria arhivelor. Prezentări de fonduri

Arcadie M. BODALE, Repertoriul actelor privitoare la instituţiile ecleziastice din Ţara Românească şi Moldova până în 1742. Colecţia Documente de la Arhivele Naţionale-Iaşi313
Virginia ISAC, Note privind evacuarea arhivelor din Iaşi în timpul celor două războaie mondiale341
Suzana BODALE, Fondul Frontul Renaşterii Naţionale din ţinutul Prut. Perspectivele cercetării350

Restitutio

† Constantin A. STOIDE, Legăturile dintre Moldova, Ţara Românească şi Transilvania la începutul secolului al XVI-lea367

Dezbateri

Ion T. SION, Marginalii la lucrări legate de istoria Tecuciului401

Recenzii

Silviu Văcaru, Diecii Ţării Moldovei în prima jumătate a secolului al XVII-lea (Mihai Mîrza)417
Pyсская и украинская дипломатия в международных отношениях в Европе середины ХVII в (Ion Eremia)420
Alin Mureşan, Piteşti. Cronica unei sinucideri asistate (Cristian Zaharia)436
Pierre Du Bois, Ceauşescu la putere. Ancheta asupra unei ascensiuni politice (Vlad Mercori)444
Marius Oprea, Stejărel Olaru, Ziua care nu se uită, 15 noiembrie 1987, Braşov (Ligia Dobrincu)447

Note bibliografice

Valer Hossu, Maramureşul şi Moldova. Interferenţe de statalitate (Dorin Dologa)453
Colecţia Achiziţii Noi. Indice cronologic nr. 25, vol. II (1686-1760) (Mihai Mîrza)454
Ioan Caproşu, Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi (Arcadie M. Bodale)455
Gabriel Asandului, A.C. Cuza. Politică şi cultură (Cătălin Botoşineanu)457
Dicţionarul penitenciarelor din România comunistă (1945-1967) (Cătălin Botoşineanu)458

Viaţa ştiinţifică

Activităţile Arhivelor Naţionale Iaşi consacrate comemorării a 140 de ani de la moartea lui Gheorghe Asachi (Suzana Bodale)461
Congresul Asociaţiei arhiviştilor maghiari (Cătălin Botoşineanu)462
„Muncă, bani, bănci, cultură şi politică (sec. XVIII-2009)” (Arcadie M. Bodale)464
Expoziţia „1939. Zile de pace, zile de război”, la Alexandria (Mădălina-Diana Ruşanu-Radu)467
„După 20 de ani. Perspective asupra căderii comunismului în România: cauze, desfăşurare, consecinţe” (Cristian Zaharia)469
Lista autorilor473

Vol. II/2010

Abrevieri23

Studii de istorie

Genealogii
Costin FENEŞAN, Indigenatul austriac al familiei nobiliare Hâjdău27
Curente culturale, reprezentări ale trecutului în secolul XIX
Raluca Elena GOLEŞTEANU, Themes of the Slavophile Doctrine in the Writings of Alexandru Hâjdeu37
Andi MIHALACHE, Câteva consideraţii despre muzeistica românească din a doua jumătate a secolului XIX: concepţii, reprezentanţi, polemici 67
Istorie instituţională
Mihai ANTIPA, Instituţionalizarea învăţământului teologic în Eparhia Huşilor107
Radu FILIPESCU, Activitatea Companiei de Pompieri din Iaşi reflectată în surse arhivistice (1918-1939)115
Estul României între ocupaţia sovietică şi instalarea comunismului
Mircea TIMBUS, Evacuările din Bucovina, Basarabia, Moldova şi Transnistria în documente de arhivă arădene (1944)131
Marian OLARU, Procese social-politice şi economice pe teritoriul fostei Bucovine (partea de sud), 1944-1947141
Istoria arhivelor. Prezentări de fonduri arhivistice
Cristian ANIŢA, Oficiul pentru Reconstrucţia Moldovei (1945-1949)167

Documente

Valentin CONSTANTINOV, Primul document original descoperit din arhiva Mitropoliei Ţării Moldovei înstrăinată la 1686189
Dinu POŞTARENCU, Date statistice referitoare la Principatul Moldovei din anii 1808-1812193
Ottmar TRAŞCĂ, Rebeliunea legionară în viziunea Consulatului german din Iaşi, 19-25 ianuarie 1941225
Teodor CANDU, Octavian MOŞIN, Clerul din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Registrul oficial din 1945-1948 (II) 237
Igor CAŞU, Virgil PÂSLARIUC, Chestiunea revizuirii hotarelor RSS Moldoveneşti: de la proiectul „Moldova Mare” la proiectul „Basarabia Mare” şi cauzele eşecului acestora (decembrie 1943 – iunie 1946)275

Restitutio

Alexandru DUŢĂ, Un document important despre amenajarea pentru navigaţie a râului Prut la începutul secolului al XX-lea371

Dezbateri

Octavian DASCĂL, Scurte consideraţii privind modernizarea Basarabiei în primul deceniu interbelic (1918-1928). Pe marginea unei recente apariţii editoriale la Chişinău399

Recenzii

Bujor T. Rîpeanu, Filmat în România. Filmul documentar 1897-1948. O cercetare filmografică, Bucureşti, Editura Meronia, 2008, 654 p. (Gabriel Catalan) 425
Radu Muşat, Un pantheon al umbrelor: amintiri din război şi din lagăr, Sibiu, Editura Arhip Art, 2009, 135 p. (Ligia Dobrincu)427
Klaus Bochmann, Marina Dumbrava (eds.), Vademecum. Contemporary History Moldova. A guide to archives, research institutions, libraries, associations, museums and sites of memory, Leipzig, Leipziger Universitätsverlag, 2010, 77 p. (Dorin Dobrincu)434

Note bibliografice

Catagrafiile Vistieriei Moldovei (1820-1845), I. Ţinutul Romanului, partea I (1820), volum editat de Lucian-Valeriu Lefter şi Silviu Văcaru, Introducere de Mircea Ciubotaru, Iaşi, Editura StudIS, 2008, 265 p. (Mihai Mîrza)439
Nicolae Iorga şi Universitatea din Cluj. Corespondenţă (1919-1940), ediţie îngrijită de Petre Ţurlea şi Stelian Mândruţ, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005, 389 p. (Cătălin Botoşineanu)441
Paul R. Gregory, Lenin’s Brain and Other Tales from the Secret Soviet Archives, Stanford CA, Hoover Institution Press, 2008, XIII + 162 p. (Paul E. Michelson)442

Viaţa ştiinţifică

Cercetarea şi expunerea publică a istoriei comunismului: România vs. Germania. Pe marginea unei vizite a unor specialişti de la Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (Berlin) în România, 10-16 mai 2009 (Dorin Dobrincu)445
Profesori şi studenţi evrei la Universitatea din Iaşi şi la alte universităţi româneşti şi europene (sfârşitul secolului al XIX-lea – sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial), colocviu internaţional, Iaşi, 1-3 septembrie 2010 (Cătălin Botoşineanu) 449
Lansarea revistei „Archiva Moldaviae”, Iaşi, 11 octombrie 2010 (Cristian Zaharia)451
Lansarea revistei „Archiva Moldaviae”, Bucureşti, 19 octombrie 2010 (Radu Stancu)455
Lista autorilor 459

Vol. III/2011

Abrevieri23

Studii de istorie

O istorie lungă şi sinuoasă: relaţiile moldovenilor cu otomanii
Mihnea BERINDEI, La révolte de Ioan Vodă et les relations moldavo-ottomanes, 1538-1574 (I)27
Universitatea din Iaşi de la sfârşitul secolului XIX până la al Doilea Război Mondial
Bogdan-Petru MALEON, Studiile de istorie la Universitatea din Iaşi până la începutul perioadei interbelice (I)57
Cătălin BOTOŞINEANU, Demisia în spaţiul universitar ieşean. Cazul profesorilor Facultăţii de Drept din anul 192587
Leonidas RADOS, Complexul provincial în viaţa academică interbelică. Cazul Universităţii din Iaşi103
Primul Război Mondial
Bianca MĂRMUREANU, Viaţa de front a combatanţilor din Armata Română în anul 1917. Activităţi în afara confruntării cu inamicul125
Mişcarea Legionară – organizare locală, forme de mobilizare politică
Roland CLARK, Conflict and Everyday Life at the Legionary Cultural Centre in Iaşi (1924-1938)139
Oliver Jens SCHMITT, Sfântă tinereţe legionară. Cântecul ca mijloc şi esenţă a mobilizării politice de extremă dreaptă în România interbelică163
Comunismul românesc şi moştenirea sa
Cristian VASILE, Câteva aspecte ale politicii culturale comuniste în domeniul teatral în anii ’50. Studiu de caz: teatrele din Iaşi şi Constanţa185
Ovidiu MIHĂIUC, Condamnarea comunismului sau reconcilierea societăţii? O analiză teleologică a Comisiei pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România201
Protestantismul est-european şi românesc în secolul XX. Reflecţii postcomuniste
Tatiana NIKOLISKAIA, interviu realizat de Vasile ERNU, Protestantismul şi puterea în Rusia ţaristă şi URSS223
Ligia DOBRINCU, Evanghelicii din România în anii comunismului târziu. Breviar biografic: Dănuţ Mănăstireanu245
Istoria arhivelor. Prezentări de fonduri arhivistice
Tudor ARHIRE, Fondul Familial Hurmuzaki de la Arhivele Naţionale Sibiu267
Mircea STĂNESCU, Comisia de Control a PCR (1945-1989). Prezentare de fond şi istoric275

Documente

Mihai-Cristian AMĂRIUŢEI, Ludmila BACUMENCO-PÎRNĂU, Un testament din secolul al XIX-lea al Mariei Hermeziu, născută Gane317
Marcel VARGA, Judeţul Botoşani în primele luni ale ocupaţiei sovietice. Memoriile inedite ale prefectului Dimitrie Russu (7 aprilie – 17 august 1944)331

Restitutio

Elena COZMA, Rolul zestrei în contractarea căsătoriei în Moldova primei jumătăţi a secolului al XIX-lea367

Dezbateri

Silviu HARITON, Orthodoxy and Nationalism in Nineteenth Century Romania: a Review Article of Melchisedek Ştefănescu’s Life and Works385
Dorin DOBRINCU, O viaţă între lumi: Leon Volovici409

Recenzii

Sergiu Matveev, Procese etno-culturale din spaţiul Carpato-Nistrean în secolele II-XIV. Istoriografia sovietică, Chişinău, Editura Pontos, 2009, 232 p. + 5 tabele (Andrei Corobcean)423
N.A. Ursu, Paternitatea Istoriei Ţărîi Rumâneşti atribuită stolnicului Constantin Cantacuzino. Studiu filologic, Iaşi, Editura Cronica, 2009, 230 p. (Mihai Mîrza)426
Nichita Smochină, Memorii, ediţie îngrijită de Galin-Corini Vlad, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, 613 p. (Adrian Neculau)429
Simon Geissbühler, Cimitire evreieşti din Bucovina. Un album pentru turişti, un memento menit să preîntâmpine uitarea, [Bucureşti], [Editura Noi Media Print], [2009], 112 p. (Gabriel Catalan)432

Note bibliografice

Andrei Eşanu (coordonator), Neamul Cantemireştilor. Bibliografie, Chişinău, Editura Pontos, 2010, 388 p. (Krista Zach)435
Klaus Bochmann, Vasile Dumbrava (Hg.), Dimitrie Cantemir: Fürst der Moldau, Gelehrter, Akteur der europäischen Kulturgeschichte, Leipziger Universitätsverlag, 2008, 312 p., ilustraţii, hărţi (Cornelius R. Zach)436
Niculai Şorea, Peste vremi... Istoria unei generaţii. Promoţia 1952. Liceul Eudoxiu Hurmuzachi din Rădăuţi, Iaşi, Editura PIM, 2006, 308 p. (Cătălin Botoşineanu)438
Marius Oprea, Bastionul cruzimii. O istorie a Securităţii (1948-1964), Iaşi, Editura Polirom, 2008, 280 p. (Sorin Curcă)439

Viaţa ştiinţifică

Stagiul Tehnic Internaţional al Arhivelor – Paris, 2010. Prezentare şi opinii (Dorin Dologa)443
Democraţie vs. Totalitarism: Lecţii învăţate în ultimii 20 de ani / Democraţie după Totalitarism: Lecţii învăţate după 20 de ani, conferinţe internaţionale, Bucureşti, 29-30 martie 2010, Chişinău, 24-25 mai 2010 (Dorin Dobrincu)460
Sursele străine ale comunismului românesc, dezbatere româno-rusă, Bucureşti, 15 septembrie 2010 (Dorin Dobrincu)464
Conflicte simbolice în spaţiul românesc, convenţiile Societăţii de Studii Istorice din România, Iaşi, 10 octombrie 2010 şi 11 decembrie 2011 (Dorin Dobrincu şi Florea Ioncioaia)467
Lista autorilor469

Vol. IV/2012

Abrevieri23

Studii de istorie

O istorie lungă şi sinuoasă: relaţiile moldovenilor cu otomanii
Mihnea BERINDEI, La révolte de Ioan Vodă et les relations moldavo-ottomanes, 1538-1574 (II)27
Moldova de la Est de Prut. Construcţie şi dileme identitare, dispute politice
Nicolae CIUBOTARU, Societăţile naţional-culturale şi cauza naţională a românilor basarabeni în primele decenii ale secolului al XX-lea73
Petru NEGURĂ, Edificarea naţională şi culturală în Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească: premisele unui „naţionalism” eşuat91
Sergiu MUSTEAŢĂ, Dilemele Republicii Moldova103
Comunismul românesc: ilegalitatea, preluarea puterii, edificarea şi prăbuşirea
Ştefan BOSOMITU, O poveste dintr-o iarnă. „Căderea” Regionalei comuniste „Dunărea de Jos” (ianuarie 1941)125
Adrian POHRIB, Poliţia din oraşul Galaţi sub presiunea ofensivei comuniste, 1944-1949153
Mara MĂRGINEAN, Un nou oraş pe harta ţării? Câteva consideraţii despre muncă şi viaţa cotidiană în Călan, 1950-1965207
Dennis DELETANT, Revisiting the 1989 Romanian Revolution: Some Personal Reflections227
Istoria arhivelor. Prezentări de fonduri arhivistice
Ina CHIRILĂ, Pe urmele unei colecţii. Documentele lui Gheorghe Ghibănescu în Arhivele din Iaşi253
Cristina ŢINEGHE, Arhivele Statului din Chişinău şi Cernăuţi între evacuarea în România (1944) şi restituirea către URSS293

Documente

Alexandru SIMON, Anotimpurile cruciate ale unui rege: documente milaneze asupra politicii lui Matia Corvin în anul 1475319
Cătălin BOTOŞINEANU, Şcolile normale din oraşul Iaşi în perioada interbelică. Documente335
Dorin DOBRINCU, „Cultele neoprotestante şi drepturile omului în România”. Un memoriu din 1977351
Stelian MÂNDRUŢ, Ottmar TRAŞCĂ, Un „Raport” şi contextul evoluţiei scrisului istoric din RSS Moldovenească (Bucureşti, august 1980)403

Dezbateri

***, Exterminare, complicitate, rezistenţă. Analiza experienţelor de tip sovietic în România şi Republica Moldova (editor: Dorin DOBRINCU)427
***, Republica Moldova de la Perestroika la Independenţă, 1989-1991 (editor: Dorin DOBRINCU)465

Recenzii

Wolfgang Benz, Brigitte Mihok, Holocaustul la periferie. Persecutarea şi nimicirea evreilor în România şi Transnistria în 1940-1944, traducere din limba germană de Cristina Grossu-Chiriac, Chişinău, Editura Cartier, 2010, 384 p. (Liviu Cărare)505
Bartos Zoltán, Naţionalizarea în fostul judeţ Mureş. 11 iunie 1948, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2009, 372 p. + 1 planşă (Peter Moldovan) 515
Marian Moşneagu, Petrişor Florea, Cornel Ţucă, Lucian Drăghici, Manuel Stănescu, Ghidul Arhivelor Militare Române, Bucureşti, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2010, 384 p. (Dorin Dobrincu)515

Note bibliografice

Petronel Zahariuc, Florin Marinescu (editori), Documente româneşti din arhiva mănăstirii Xenofon de la Muntele Athos, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2010, 380 p. (Mihai Mîrza) 523
Corneliu Istrati (editor), Condica Vistieriei Moldovei din anul 1803, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2010, 417 p. (Mihai Mîrza)525
Constantin Cojocariu, Judeţul Botoşani: structuri administrativ-teritoriale, Botoşani, Editura Quadrat, 2008, 467 p. (Cătălin Botoşineanu) 528

Viaţa ştiinţifică

Cedarea Basarabiei, a nordului Bucovinei şi a ţinutului Herţa (iunie 1940) – între neputinţă şi iresponsabilitate. O perspectivă românească, expoziţie, Bucureşti, 21 septembrie – 22 decembrie 2010, Chişinău, 14-30 mai 2012 (Dorin Dobrincu)529
Relaţia Stat-Biserică în Europa Centrală şi de Est în perioada 1945-1989. Instituţii şi metode, conferinţă internaţională, Oradea, 19-20 octombrie 2012 (Dorin Dobrincu)533
Lista autorilor539

Vol. V/2013

Abrevieri23

Studii de istorie

O istorie lungă şi sinuoasă: relaţiile moldovenilor cu otomanii
Mihnea BERINDEI, La révolte de Ioan Vodă et les relations moldavo-ottomanes, 1538-1574 (III)27
Heraldică moldovenească
Silviu ANDRIEŞ-TABAC, Stemele şi drapelele satelor Bălceana, Buţeni, Fârlădeni, Mingir şi Sărata-Galbenă (raionul Hânceşti)53
Proprietatea funciară în Moldova
Marius CHELCU, Orăşeni stăpâni de pământ în Moldova secolului al XVIII-lea. Cazurile satelor Roşcani şi Găureni71
Basarabia în cadrul Imperiului Rus: realităţi etnice, confesionale, sociale, fiscale, demografice
Constantin UNGUREANU, Populaţia Bucovinei şi Basarabiei sub stăpâniri imperiale (1775/1812-1918)87
Valentin TOMULEŢ, Politica social-fiscală a Imperiului Rus în Basarabia în primele decenii după anexare113
Ivan DUMINICA, Cu privire la formarea coloniei bulgare Taraclia, judeţul Akkerman151
Ion GUMENÂI, Evoluţia demografică a minorităţilor confesionale din Basarabia. Statistici din al doilea sfert al secolului XIX167
Оleg GROM, Confesiune şi etnicitate în Basarabia la începutul secolului al XX-lea183
Modernizare instituţională şi expansiune teritorială în „lungul secol XIX” românesc
Victor TAKI, Romanian Boyar Opposition to the Organic Statutes: Reasons, Manifestations, Outcomes199
Constantin IORDACHI, De la o „capcană geopolitică” la „vechi pământ românesc”: integrarea Dobrogei în România, 1878-1913233
Istoriografie românească
Daniel NAZARE, Posteritatea istoricului Ioan Bogdan (1919-1968)287
Regimurile comuniste şi religia
Andrei PUIU, Preoţii romano-catolici din Moldova la începutul Războiului Rece. Implicaţiile „Luptei pentru Pace” în cadrul Diecezei de Iaşi303
Michael BOURDEAUX, The Role of Religion in the Collapse of Communism335

Documente

Mihai-Cristian AMĂRIUŢEI, Ludmila BACUMENCO-PÎRNĂU, Un aspect al modernizării societăţii româneşti în Moldova Regulamentului Organic. Documente privitoare la activitatea Comisiei epitropiceşti în ţinutul Bacău343
Mihai D. STURDZA, Proclamaţia din 1848 a românilor de la Paris către reprezentanţii poporului francez. În jurul unui document pierdut şi regăsit365
Flavius SOLOMON, Mihail STANCEV, Intimitate şi militantism socialist în prag de război. Scrisorile Alexandrinei Alexandrescu (Codreanu) către Cristian Racovski (martie-august 1916)387

Memorii

Neculai A. CABA, De la Prut în Munţii Ural. Memoriile unui ţăran din nordul Moldovei (editori: Alexandru D. AIOANEI, Ciprian AXINTE) 423

Dezbateri istoriografice

***, Arhivele, cercetarea istorică şi memoria locului. Întoarcerea documentelor Moldovei la Iaşi după 150 de ani (editor: Dorin DOBRINCU)465
Ion EREMIA, Diplomaţie şi religie în Europa de Est la mijlocul secolului al XVII-lea. Reflecţii pe marginea unei cărţi apărute la Moscova519
Hans-Christian MANER, Studii noi asupra istoriei Legiunii Arhanghelul Mihail în mediul german555

Addenda et corrigenda

Iulian Marcel CIUBOTARU, Unde a fost înmormântat întâiul mitropolit al Moldovei?559

Recenzii

Иван Думиника, Храм «Успения Божией Матери» села Кирсова. Исторические аспекты [Ivan Duminica, Biserica „Adormirii Maicii Domnului” din satul Chirsovo. Aspecte istorice], Chişinău, Editura Garomont-Studio SRL, 2012, 280 p. (Ion Gumenâi)569
Refugiaţii polonezi în România, 1939-1947. Documente din Arhivele Naţionale ale României / Polscy uchodźcy w Rumunii 1939-1947. Dokumenty z Narodowych Archiwów Rumunii, comitetul de redacţie: Jerzy Bednarek, Dorin Dobrincu, Łukasz Kamiński, Janusz Kurtyka, Rafał Leśkiewicz, Marcin Majewski, Stejărel Olaru, Marius Oprea; echipa editorială: Florin Anghel, Cristian Aniţa, Jerzy Bednarek, Elena Cârjan, Margarita Chilińska, Wanda Chudzik, Dorin Dobrincu, Tadeusz Dubicki, Claudia Grigoraş, Rafał Leśkiewicz, Marcin Majewski, Gabriela Preotesi; traducere: Sabra Daici, Tomasz Kluz, Adriana Mica, ediţie bilingvă (română-poloneză), Varşovia-Bucureşti, Arhivele Naţionale ale României, Institutul Memoriei Naţionale – Comisia pentru Condamnarea Crimelor Împotriva Naţiunii Poloneze, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, 2013, partea I şi partea a II-a, 1576 p. + 32 p. foto (Cătălin Botoşineanu)574
Mihai Dimitrie Sturdza, Ruşii, masonii, Mareşalul şi alte răspântii ale istoriografiei româneşti, Bucureşti, Editura Compania, 2013, 376 p. (Iuliana Stavarachi)577

Note bibliografice

Igor Sava, Domeniul mănăstiresc în Ţara Moldovei în a doua jumătate a secolului al XIV-lea – secolul al XVI-lea, Chişinău, Editura Pontos, 2012, 332 p. (Iulian Marcel Ciubotaru)583
Aurelia Vasile, Le cinéma roumain dans la période communiste. Répresentations de l’histoire nationale, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011, 579 p. (Marian Hariuc)587

Viaţa ştiinţifică

Excursie în Moldova istorică organizată de către Institutul de Istorie Est Europeană al Universităţii din Viena (Oliver Jens Schmitt)593
Lista autorilor597

Vol. VI/2014

Abrevieri23

Studii de istorie

Genealogii, biografii, momente din viaţa unor personalităţi
Iulian Marcel CIUBOTARU, Completări la biografia cronicarului Macarie27
Constantin ARDELEANU, Un inventator francez în Moldova – François Xavier Progin (1801-1855)39
Mihai Sorin RĂDULESCU, Aperçu sur la généalogie de la famille Malaxa49
Heraldică moldovenească
Silviu ANDRIEŞ-TABAC, Stema şi drapelul satului Dănceni, raionul Ialoveni79
Oraşul Iaşi în secolul XX
Alexandru D. AIOANEI, Între ruine, foamete şi normalizarea vieţii cotidiene. Iaşul în anii 1944-194889
Basarabia între România şi Uniunea Sovietică
Sorin RADU, Activitatea lui Vespasian Erbiceanu în funcţia de consilier tehnic pe lângă Directoratul de Justiţie al Basarabiei (1918)119
Svetlana SUVEICA, For the „Bessarabian Cause”: The Activity of Odessa Committee for Saving Bessarabia (1918-1920)139
Aleksandr STYKALIN, Politica Ungariei referitoare la problema Transilvaniei în contextul acţiunii militare sovietice în Basarabia (vara anului 1940)171
Aurelia FELEA, Învăţământul sovietic în memoriile foştilor demnitari din RSSM. Condiţii de studii, calitatea educaţiei şi relevanţa acesteia pentru reuşita în carieră 189
Minorităţi naţionale din şi în jurul României
Sebastian BUNGHEZ, Problema aromânilor în dezbaterile Parlamentului României la începutul secolului al XX-lea217
Hannelore BAIER, Germanii din România în atenţia lui Stalin. Politica faţă de minoritatea germană în anii 1944-1948229
Rezistenţă, represiune şi propagandă în România comunistă şi în lumea postcolonială
Andrei MIROIU, Intelligence Organization and Operations in Classical Counterinsurgency. Malaya, Algeria and Romania, 1944-1962247
Alexandra TOADER, „Atitudini anticomuniste” la nivel local? Cazul unei scrisori adresate Comitetului Central al PMR, în aprilie 1956275
Cristina PREUTU, Om Nou sau Duşman în propaganda comunistă: studiu de caz Constantin Mitea305
Mihai BURCEA, Constantin Istrate: biografia atipică a unui torţionar în România comunistă315

Documente

Paul E. MICHELSON, Ieremia to Eliade 1899: Notes and Queries341
Viorel ACHIM, Situaţia „sectelor religioase” în Provincia Bucovina. Un studiu al Inspectoratului Regional de Poliţie Cernăuţi din septembrie 1943351

Restitutio

Eugen D. NECULAU, Viaţa socială în satele de pe Jijia de Sus în prima jumătate a veacului al XX-lea (editor: Marcel LUTIC)429

Dezbateri istoriografice

***, Lansarea revistei „Archiva Moldaviae”, vol. II/2010, III/2011, IV/2012 şi dezbaterea Istoria regională astăzi (editor: Dorin DOBRINCU)499
Emmanuel LE ROY LADURIE, Sur le devenir de l’Etat pré-révolutionnaire537
Mircea STĂNESCU, Plagiatul lui Alin Mureşan555

Recenzii

Viorel Achim (editor), Politica regimului Antonescu faţă de cultele neoprotestante. Documente, Cuvânt înainte de Alexandru Florian, Iaşi, Editura Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, Editura Polirom, 2013, 931 p. (Paul E. Michelson)591
Ioan Chertiţie, Am fost torţionar. Confesiunile unui gardian, Bucureşti, Editura Ştefan, 2011, 280 p. (Mircea Stănescu)593

Note bibliografice

Lucian N. Leuştean, Orthodoxy and the Cold War. Religion and Political Power in Romania, 1947-65, London, Palgrave Macmillan, 2009, 286 p. (Andrei Puiu)597
Ion Ianoşi, Internaţionala mea. Cronica unei vieţi, Iaşi, Editura Polirom, 2012, 855 p. (Iulian Marcel Ciubotaru)601

Revista revistelor

„Polis. Revistă de ştiinţe politice”, volum II, nr. 1 (3), serie nouă, decembrie 2013 – februarie 2014, 220 p. (Ovidiu Mihăiuc)607

Viaţa ştiinţifică

Regionalism şi regionalizare în România. Interpretări istorice şi provocări contemporane, conferinţă internaţională, Iaşi, 30-31 mai 2013 (Mihai Chiper)611
Lista autorilor621

Vol. VII/2015

Abrevieri11

Studii de istorie

(Re)construcție identitară, politică, socială, regională și statală în Basarabia secolelor XIX-XX
Vladimir MOROZAN, Autonomia Basarabiei în context imperial rus (1812-1828) 15
Lucian NASTASĂ, Frontierele spirituale și avatarurile Marii Uniri. Publicul studențesc basarabean în universitățile românești 29
Stepan BULGAR, Ivan DUMINICA, Găgăuzii din Basarabia în contextul relațiilor româno-turce în perioada 1931-1940: istorie și personalități57
Dumitru LISNIC, Sovietizarea Basarabiei: politici economice, represive și sociale. Studiu de caz: orașul Bălți (1944-1949)79
Constantin CORNEANU, De la suveranitate la independență. Cazul Republicii Moldova (I)109
Viață și dezbatere intelectuală în Iașul antebelic
Marius ROTAR, Libera cugetare în România până la izbucnirea Primului Război Mondial: cazul doctorului Constantin Thiron143
România de la o mare conflagrație la alta
Bianca MĂRMUREANU, Imaginea aliaților pe frontul românesc în anul 1917167
Ottmar TRAȘCĂ, Cornel GRAD, România și chestiunea Ucrainei Subcarpatice (septembrie 1938 – martie 1939)181
Comunismul românesc: propagandă, surse, istoriografie
Constantin MANOLACHE, Paradele de 23 august în România lui Nicolae Ceaușescu217
Francesco ZAVATTI, Fusing the Horizons. A Criticism of Archival Sources and Oral and Written Accounts in the Study of the History of the Historiography of Communist Romania255

Documente

Dorin DOBRINCU, „Noi nu suntem marxiști, ci creștini”. Actele constitutive ale Comitetului Creștin Român pentru Apărarea Libertății Religioase și de Conștiință (1978)275

Restitutio

Artur GOROVEI, Însemnări despre familie (editor: Ștefan S. GOROVEI)295

Dezbateri istoriografice

Virgil PÂSLARIUC, Reconstruind istoria Basarabiei sub dominație țaristă. Note pe marginea unei monografii recente337

Relecturi

Nota editorilor393
Paul E. Michelson, G. Ibrăileanu’s Spiritul critic în cultura românească (1909) Revisited395

Recenzii

Keith Hitchins, Scurtă istorie a României, traducere de Lucia Popovici, Iași, Editura Polirom, 2015, 368 p. (Sebastian-Dragoș Bunghez)405
Maciej Janowski (ed.), Drogi odrębne, drogi wspólne. Problem specyfiki rozwoju historycznego Europy Środkowo-Wschodniej w XIX-XX wieku [Căi separate, căi comune: chestiunea specificului dezvoltării istorice în Europa Centrală și de Est în secolul al XIX-lea și al XX-lea], Warszawa, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 2014, 426 p. (Raluca Elena Goleșteanu)410
Mihai Cojocariu, Zimbrul și Vulturul. Cercetări privitoare la unirea Principatelor, Iași, Editura Universității „Alexandru-Ioan Cuza”, 2010, 240 p. (Florea Ioncioaia)417
Ligia-Maria Fodor, Învățământul secundar în Bucovina (1861-1918), București, Editura Etnologică, 2014, 351 p. (Mihai-Ștefan Ceaușu)420
Marius Turda, Eugenism și modernitate. Națiune, rasă și biopolitică în Europa (1870-1950), Iași, Editura Polirom, 2014, 200 p. (Maria Bucur-Deckard)423
Grigore T. Popa, Jurnalul unui savant român în America, ediție îngrijită, note și postfață de Richard Constantinescu, București, Editura Filos, 2014, 302 p. (Marian Hariuc)425
Roland Clark, Sfîntă tinerețe legionară. Activismul fascist în România interbelică, traducere de Marius-Adrian Hazaparu, Iași, Editura Polirom, 2015, 286 p. (Cristian Vasile)428
Documente din arhiva lui Corneliu Zelea Codreanu, editate de Victor Roncea pentru Civic Media, în colaborare cu Gh. Buzatu, 27 de volume, Iași, Tipo Moldova, 2012 (Oliver Jens Schmitt)431
Mihaela Cristina Verzea, Partidul-Stat. Structuri politice (1948-1965), Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2013, 480 p. (Alexandru D. Aioanei)433

Note bibliografice

Ion Gumenâi, Comunitățile romano-catolice, protestante și lipovenești din Basarabia în secolul al XIX-lea, Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie și Filosofie, Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Studii Enciclopedice, 2013, 284 p. (Teodor Candu)437
Paul Brusanowski, Stat și Biserică în Vechea Românie între 1821-1925, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2010, 302 p. (Iulian Marcel Ciubotaru)439
Baron Carl Gustaf Emil Mannerheim, Jurnal de pe frontul românesc (1916-1917), ediție îngrijită de Silviu Miloiu, Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2010, 176 p. (Dorin Dobrincu)444
George J. Tenet (în colaborare cu Bill Harlow), În mijlocul furtunii. Anii mei la CIA, București, Editura Scripta, 2010, 511 p. (Constantin Corneanu)447

Revista revistelor

„Historia Universitatis Iassiensis”, vol. I/2010, 310 p.; vol. II/2011, 366 p.; vol. III/2012, 396 p.; vol. IV/2013, 456 p. (Ligia Dobrincu)453

Viaţa ştiinţifică

Expedițiile Memoriei: un proiect moldo-român de cercetare și educație istorică derulat în Kazahstan, 2013-2014 (Dumitru Lisnic)459
Paul E. Michelson la Societatea de Studii Istorice din România, Iași, 10 iunie 2015 (Dorin Dobrincu)462
Oliver Jens Schmitt și șantierul biografiei lui Corneliu Zelea Codreanu. Dezbatere la Societatea de Studii Istorice din România, Iași, 8 sep¬tembrie 2015 (Dorin Dobrincu)464
Lista autorilor467

Vol. VIII/2016

Abrevieri11

Studii de istorie

Istorie militară moldovenească
Andrei POGĂCIAȘ, Între medieval și modern: cazul armatei Moldovei în preajma anului 171115
Percepții culturale în transformare: cazul tutunului
Petre MATEI, De la „iarba dracului” la drog. Aspecte ale condamnării tutunului în spaţiul românesc29
Violențe etnice, memoria Holocaustului
Alexandr ROITMAN, Violențele (anti)evreiești din Basarabia în anii 1881-188251
Marius TURDA, Redemptive Family Narratives: Olga Lengyel and the Textuality of the Holocaust69
Religie, politică și chestiunea identitară pe cele două maluri ale Prutului în prima jumătate a secolului XX
Angela COLIN, Alexandr STYKALIN, Basarabia la începutul secolului XX văzută de misionarii și slujitorii Bisericii Ortodoxe Ruse (după corespondența Mitropolitului Arsenie, aflată în fondurile Arhivelor de Stat ale Federației Ruse)83
Oliver Jens SCHMITT, Clerul ortodox și extrema dreaptă în România interbelică95
Pactul Hitler-Stalin: istorie, memorie, drept internațional
Dietmar MÜLLER, Stefan TROEBST, Pactul Hitler-Stalin din 1939 în istoria şi memoria europeană şi în dreptul internațional. Cu un studiu de caz privitor la România117

Comunismul est-european postbelic: control sovietic, represiune și adaptare locală

Marcin MAJEWSKI, Soviet Advisors in the Polish Ministry of Public Security (Ministry of Internal Affairs) between 1944-90145
Marius TĂRÎŢĂ, Introducere privind problema grupurilor de interese în educaţia şi ştiinţa din RSS Moldovenească în anii 1944-1951175
Iurie STAMATI, Încercări de sovietizare a arheologiei românești (sfârșitul anilor ’40 – mijlocul anilor ’50 ai secolului al XX-lea)195
Cristina PLĂMĂDEALĂ, Antonie Plămădeală and the Securitate in the years 1940s-1950s215

Științe auxiliare ale istoriei

Sorin Gheorghe CIUHUȚĂ, Influența activităților de restaurare asupra filigranelor. Un experiment în laboratorul Arhivelor Naționale Cluj253

Documente

Valentin CONSTANTINOV, Relatarea soliei lui Krzysztof Serebkowicz la Constantinopol din anul 1624261
Flavius SOLOMON, Mihail STANCEV, Anatolii TYMONIN, Anna RUDI, O căsătorie prin corespondenţă. Scrisorile Annei Kiselkova către Cristian Racovski (1911-1912) 287

Amintiri/Interviuri

Steliu LAMBRU în dialog cu Alexandru BUDIȘTEANU, Basarabean, moldovean, român: identități complementare321
Petru NEGURĂ în dialog cu Oleg KRASNOV, O țară (Republica Moldova), două comunități (românofonă și rusofonă). Un dialog dificil despre trecut și prezent353

Restitutio

Mihnea BERINDEI, România comunistă văzută de la Paris, 1977-1989 (transcriere: Ovidiu Mihăiuc și Diego Ciobotaru; editor: Dorin Dobrincu)367

Recenzii

Radu Oltean, Cetăți, castele și alte fortificații din România. De la începuturi până spre anul 1540, București, Editura Art Historia, 2016, 104 p. (Andrei Pogăciaș)397
Iași – oraș al diversității. Categorii etnice și minoriăți în secolele XV-XX: aspecte sociale, economice și culturale, coordonator Laurențiu Rădvan, Iași, Editura Ars Longa, 2015, 375 p. (Marian Hariuc)400
Błażej Brzostek, Paryże Innej Europy. Warszawa i Bukareszt, XIX i XX wiek [Parisuri ale altei Europe. Varşovia şi Bucureşti în secolele al XIX-lea şi al XX-lea], Warszawa, Wydawnictwo WAB, 2015, 512 p. (Raluca Elena Goleșteanu)405
Silvia Marton, Republica de la Ploiești și începuturile parlamentarismului în România, București, Editura Humanitas, 2016, 312 p. (Sebastian-Dragoș Bunghez) 412
Marius Turda, Ideea de superioritate națională în Imperiul Austro-Ungar, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2016, 197 p. (Răzvan Pârâianu)419
Petru Negura, Nici eroi, nici trădători. Scriitorii moldoveni și puterea sovietică în epoca stalinistă, traducere din franceză de Gabriela Șiclovan, Chișinău, Editura Cartier, 2014, 442 p. (Ovidiu Buruiană)424
Vladimir Solonari, Purificarea națiunii. Dislocări forțate de populație și epurări etnice în România lui Ion Antonescu, 1940-1944, traducere de Cătălin Drăcșineanu, Iași, Editura Polirom, 2015, 422 p. (Petru Negură) 432
Memoriile Căpitanului Dumitru Păsat, 1941-1945, editate și prefațate de Eugen Negrici, București, Editura Humanitas, 2015, 280 p. (Codruț Constantinescu)438
Gail Kligman, Katherine Verdery, Ţăranii sub asediu. Colectivizarea agriculturii în România (1949-1962), traducere din engleză de Justina Bandol, Iaşi, Editura Polirom, 2015, 486 p. (Dumitru Lăcătușu)442

Note bibliografice

Nicoleta Ionescu-Gură, Dimensiunea represiunii din România în regimul comunist. Dislocări de persoane și fixări de domiciliu obligatoriu, București, Editura Corint, 2010, 448 p. (Adrian Rotar)449
Dan Dumitru Iacob, Elitele din Principatele Române în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Sociabilitate și divertisment, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2015, 406 p. (Cătălina Chelcu)453

Viața științifică

Conferința internațională de balcanistică din Harkov, Ucraina, 29-31 martie 2016 (Ivan Duminica)457
Conferința internațională Comparing Communism. Perspectives rom Southeast Europe, Viena, 26-28 septembrie 2016 (Dorin Dobrincu)460

Vol. IX/2017

Abrevieri11

Studii de istorie

Societate, modernizare, revoluție și independență statală în Basarabia
Teodor CANDU, Date privitoare la originile orheiene ale neamului boierilor Călmașu-Callimachi și legăturile cu neamul mazililor Panăș-Calmâș15
Dionisie LIBONI, Discontinuitățile și performanțele procesului de centralizare birocratică din Basarabia de la mijlocul secolului XIX. Studiu de caz: guvernatorul Pavel Fedorov29
Vladimir V. MOROZAN, Tinerețea rebelă a lui Constantin Stere51
Constantin CORNEANU, De la suveranitate la independență. Cazul Republicii Moldova (II)63
Personalități ale Universității din Iași
Leonidas RADOS, „Supliciile” profesorului Oreste Tafrali la Universitatea din Iași: o poveste despre vanități și incompatibilități culturale97
Antisemitism și negaționism în România
Mihai CHIPER, „Țâța creștinelor nu e pentru prunci evrei”: segregarea forței de muncă în Iași (1867-1870)121
Horia BOZDOGHINĂ, A. C. Cuza – politicianul antisemit139
Florea IONCIOAIA, Deficit pedagogic sau deficit democratic? Discursivitatea anonimă și negaționismul în spațiul culturii digitale românești161
Protestantismul din România în perspectivă istoriografică
Paul E. MICHELSON, The History of Romanian Evangelicals, 1918-1989: A Bibliographical Excursus191
Relațiile României cu vecinii în al Doilea Război Mondial
Marcin MAJEWSKI, Polish Refugees in Câmpulung-Muşcel During World War II235
Contestarea comunismului românesc
Ioana HAȘU, Demonizing Armed Anti-Communist Resistance: The Făgăraș Group in the Securitate Files245
Dumitru LĂCĂTUȘU, Brașov 1989. Armata, Securitatea și revoluția273
Arhiviști și arheologi urmăriți de Securitate
Octavian DASCĂL, Leonida Boga: arhivistul, „macedoneanul”, „voshopoleanlu”299
Mădălin-Cornel VĂLEANU, Urmărirea de către Securitate a arheologului Neculai Zaharia339
Politici urbane și religioase în România comunistă
Liliana IUGA, Negotiating Building Preservation and Urban Redevelopment in Socialist Romania. The Case of Dimitrov Street in Iași373
Daniela CIOBANU-IONIȚĂ, Ministrul Cultelor Stanciu Stoian și actvitatea sa în relația cu Biserica Ortodoxă Română (1947-1951)399

Documente

Flavius SOLOMON, „Cheia rezolvării litigiilor din Balcani se află în România”. Din corespondența lui Albert Südekum cu socialiști români, 1914-1915427

In memoriam

Vladilen Nikolaevici Vinogradov, 1925-2017 (Armand Goșu)471

Recenzii

Constantin Schifirneţ, Modernitatea tendenţială. Reflecţii despre evoluţia modernă a societăţii,, București, Tritonic, 2016, 200 p. (Roland Clark)475
Liviu Neagoe, Antisemitism și emancipare în secolul al XIX-lea. Dileme etnice și controverse constituționale în istoria evreilor din România, București, Editura Hasefer, 2016, 264 p. (Bogdan Caranfilof)477
Cristian Sandache, Politică, propagandă și război. Societatea românească în anii 1940-1944, Iași, Editura Lumen, 2016, 212 p. (Bogdan Caranfilof)481
Tatiana Niculescu, Mistica rugăciunii și a revolverului. Viața lui Corneliu Zelea Codreanu, București, Editura Humanitas, 2017, 240 p. (Bogdan Caranfilof)485

Note bibliografice

Christopher Hilton, How Hitler Hijacked World Sport. The World Cup, The Olympics, The Heavyweight Championship, and the Grand Prix, Stroud UK, The History Press, 2012, 192 p. (Paul E. Michelson)489
Nurlan Dulatbekov, Octavian Țîcu, Silviu Miloiu, Spassk 99. O istorie a prizonierilor de război români din Kazahstan în documente, București, Editura Eikon, 2016, 602 p. (Codruț Constantinescu)490

Viața științifică

De la Paris și Veneția la Iași: biblioteca și arhiva Mihnea Berindei (Dorin Dobrincu)493

Vol. X/2018

Abrevieri11

Studii de istorie

Moldova, Veneția și Polonia în secolele XV-XVII: discurs politic, diplomație și jocuri politice interne
Ovidiu CRISTEA, Venise et la Moldavie: discours parallèles sur la guerre sainte15
Cristian Antim BOBICESCU, Considerații preliminare privind negocierea dintre Jan Potocki și Sigismund al III-lea din 1601-1602. Poziție în dezbaterea privind afinitatea lui Jan Zamoyski și fidelitățile multiple31
Ctitori, pașoptiști și regionaliști în Moldova secolelor XVIII-XIX
Mihai MÎRZA, Contribuții la istoria începuturilor mănăstirii Sf. Spiridon din Iași45
Mihai-Cristian AMĂRIUȚEI, Benone DORNEANU, Spătarul Sandu Miclescu de la Șerbești (1804-1877). Schiță de portret a unui "pașoptist" uitat, pe baza unor documente și amintiri de familie 69
Simion-Alexandru GAVRIȘ, Conservatorismul moldovenesc în interludiul „federalist” (1859-1862): Lascăr Catargiu91
Mihai CHIPER, „Valahii ne-au înșelat”. Chestiunea compensațiilor Iașului în acțiunea politică moldovenească după unire (1862-1874) (I) 111
Basarabia, Bucovina și Transnistria: colonizare, emigrare, experimente politice, diplomație de confirmare și preluări de patrimoniu cultural
Ion GUMENÂI, Evoluția demografică a comunității armenești din Basarabia sub stăpânirea rusă 175
Daniel Florin PREDOIU, Un moment-clé dans l`évolution de la communauté roumaine de Montréal: la reconnaissance juridique de son existence par le Parlement du Québec (février 1914) – avec, en annexes, les deux versions (anglaise et française) de la loi du 19 février 1914191
Mihai ȚURCANU, Diplomația românească și problema recunoașterii unirii Basarabiei de către Statele Unite (1930-1933)267
Philippe Henri BLASEN, Terrorisme légionnaire et ordonnances antisémites. La Région Suceava d’octobre 1938 à septembre 1940301
Flavius SOLOMON, Oportunism și colaboraționism intelectual în timp de război. Pe urmele „expedițiilor academice” românești la Odesa în anii 1941-1944341

Documente

Petronel ZAHARIUC, Câteva case din Iași (Adamachi, Bosie, Cerchez) în 50 de documente de istorie ieșeană din secolul al XVIII-lea363
Dorin DOBRINCU, Propuneri de descentralizare în favoarea Moldovei după unirea cu Valahia. Memoriul generalului Teodor Balș (1867)423

Dezbateri istoriografice

Maria BUCUR, „Femeia”, „bărbatul” și identitatea națională la români441

In memoriam

Șerban Papacostea in memoriam (Dennis Deletant)455

Recenzii

Acta et epistolae. Transilvania în relațiile cu Moldova și Țara Românească (sec. XVII) [Transylvania’s Relations with Moldavia and Wallachia (17th Century)], ed. Susana Andea, Avram Andea, Cluj-Napoca/ Gatineau, Editura Argonaut/Symphologic Publishing, 2016, 358 p. (Petronel Zahariuc)461
Departamentul Criminalicesc în Moldova. Condici de sentințe (1799-1804), editori Silviu Văcaru și Cătălina Chelcu, Iași, Editura Universității „Al. I. Cuza”, 2017, 360 p. (Petronel Zahariuc)466
Documente privitoare la istoria Țării Moldovei în perioada războiului ruso-turc (august 1808 – iunie 1809), vol. întocmit de Demir Dragnev, Larisa Svetlicinâi, Teodor Candu, Tudor Ciobanu, București/Brăila, Editura Istros, 2017, 884 p. (Petronel Zahariuc468
Ioan Scurtu, Ionuț Cojocaru, Ion I. C. Brătianu, București, Editura Enciclopedică, 2017, 322 p. (Bogdan Caranfilof)473
Gerhard Velburg, În spatele frontului. Marele război așa cum l-am văzut eu: decembrie 1916 – iunie 1918. Însemnările unui soldat german în România ocupată, traducere din germană, introducere și note de Ștefan Colceriu, București, Editura Humanitas, 2018, 356 p. (Ionuț Biliuță)477
Alberto Basciani, Dificila Unire. Basarabia și România Mare 1918-1940, prefață de Keith Hitchins, traducere din italiană de George Doru Ivan și Maria Voicu, Chișinău, Editura Cartier, 428 p. (Bogdan Caranfilof)480
Oliver Jens Schmitt, Căpitan Codreanu. Aufstieg und Fall des rumänischen Faschistenführers, Wien, Zsolnay, 2016, 336 p., și idem, Corneliu Zelea Codreanu. Ascensiunea și căderea „Căpitanului”, traducere de Wilhelm Tauwinkl, București, Editura Humanitas, 2017, 456 p. (Philippe Henri Blasen)484
Armin Heinen, România, Holocaustul și logica violenței, traducere de Ioana Rostaș, prefață de Alexandru-Florin Platon, Iași, Editura Universității „Al. I. Cuza”, 2011, 238 p. (Bogdan Caranfilof)486
Ion Popa, The Romanian Orthodox Church and the Holocaust, Studies in Antisemitism, Bloomington, IN, Indiana University Press, 2017, 256 p. (Lucian Turcescu)490

Note bibliografice

Charles King, Marea Neagră. O istorie, traducere de Dorian Branea și Cristina Cheveresan, Iași, Editura Polirom, 2015, 296 p. (Radu Filipescu)493
Sebastian-Dragoș Bunghez, Parlamentul și politica externă a României (1899-1914), Cluj-Napoca, Editura Mega, 2018, 458 p. (Simion-Alexandru Gavriș)495
Dinu Ghika, Lungul drum al nopții către zi. Memorii 1948-1978, București, Editura Vremea, 2017, 432 p. (Codruț Constantinescu)497

Vol. XI/2019

Abrevieri11

Studii de istorie

Front și diplomație în Primul Război Mondial
Ana NICA, Frontul din spatele frontului. Asistență medicală, femei și copii în Primul Război Mondial15
Claudiu-Lucian TOPOR, Pacea din București (1918) și chestiunea dinastică în România37
Politică, alegeri și propagandă în perioada interbelică
Ovidiu BURUIANĂ, Iașul politic în primul an după Marele Război. Alegerile parlamentare din noiembrie 191949
Philippe Henri BLASEN, Manipulation de la presse sous le gouvernement Goga et la dictature royale (1937-1940): suspensions de publications non agréées et créations de journaux officieux87
Bucovina și minoritățile în ecuația națională
Andrei CORBEA-HOIȘIE, Evreii bucovineni la 1918: opțiuni și constrângeri identitare113
Nora CHELARU, Dusza Czara-Rosenkranz: poetă, ziaristă, traducătoare, propagandistă. Anii cracovieni (1922-1932)125
Discursul regionalist și expresiile lui politice în Moldova și Ardeal
Mihai CHIPER, „Valahii ne-au înșelat”. Chestiunea compensațiilor Iașului în acțiunea politică moldovenească după unire (1874-1902) (II)143
Daniel CITIRIGĂ, „Ardealul pentru ardeleni” – federalism, autonomie și regionalism în discursul lui Alexandru Vaida-Voevod (1918-1923)185
Viață intelectuală, tradiții ideologice, destine publice
Leonidas RADOS, Profesoratul lui Constantin Erbiceanu la Universitatea din București213
Mircea PĂDURARU, Eschatological Ethnology. The Fear of End within the Discourse of Romanian Ethnology247
Regândire teritorială în comunismul târziu și reașezare geopolitică în postcomunism
Alexander VEZENKOV, Rural Systematization in Romania vs. Settlement Systems in Bulgaria: Comparative Perspective on Spatial Planning and Regional Policies during the Late Communist Period261
Constantin CORNEANU, De la suveranitate la independență. Cazul Republicii Moldova (III)277

Istoria arhivelor

Cristian ANIȚA, Arhivele Statului din Basarabia în primii ani de după unirea din 1918307
Ina CHIRILĂ, După 50 de ani: epilog în destinul colecţiei lui Gh. Ghibănescu321

Documente

Lucica IORGA, Regimul Ceaușescu văzut din interior. Convorbirile purtate de Vasile Malinschi, Guvernatorul Băncii Naționale a RSR, cu diplomații sovietici de la București (1966-1976) (I)327

Jurnale, amintiri

Daniel Florin PREDOIU, Un țăran român bucovinean la Montreal, în zorii secolului XX. Constantin Martineac din Liteni și carnetul său de însemnări nord-americane393
Emanuel CONȚAC, Noi informații despre activitatea de traducător a lui Dumitru Cornilescu. Un interviu din 1974439

Dezbateri istoriografice

Dorin DOBRINCU, România la centenar: o perspectivă critică465

Recenzii

George Dan Hânceanu, Două ateliere meşteşugăreşti din târgul medieval al Romanului (secolele XV şi XVII). Rezultatele supravegherilor şi săpăturilor din 2012-2013, Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2017, 344 p. (Adrian Andrei Rusu)477
Manolache Drăghici, Istoria Moldovei pe timp de 500 de ani până în zilele noastre, ediție cu introducere și note de Andrei Pippidi, București, Editura Academiei Române, 2017, 328 p. (Paul E. Michelson)484
Romeo-Valentin Muscă, Focşanii în straie monahale (1661-1863), Cuvânt înainte de general de brigadă (r) prof. univ. dr. Adrian Stroea, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Focşani, Editura Terra, 2018, 348 p.+3 pl. (Mihai-Cristian Amăriuţei)486
Emanuela Costantini, Capitala imaginată. Evoluția Bucureștiului în perioada formării și consolidării statului național român (1830-1940), Iași, Editura Polirom, 2019, 256 p. (Bogdan Caranfilof)490
M. B. Sluțkii, V skorbnye dni, Kishinevskii pogrom 1903 goda [Zile de doliu, Pogromul de la Chișinău din 1903], Moskva/Sankt-Peterburg, Nestor-Istoriia, 2019, 326 p. (Iurie Stamati)493
Daniel Dieaconu, Carol al II-lea. Un rege, un cult, o camarilă, Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2018, 426 p. (Bogdan Caranfilof)496
Gică Manole, Corneliu Zelea Codreanu. Un om al istoriei mari, Botoșani, Editura Quadrat, 2018, 850 p. (Bogdan Caranfilof)499

Viața științifică

Indice bibliografic „Archiva Moldaviae”: volumele I (2009) – X (2018) (Mihai Mîrza)503

Vol. XII/2020

Abrevieri11

Studii de istorie

Mitologii istorice versus istorii veridice
Dan Ioan MUREȘAN, Rex Dacie / regina Dacie. O istorie conectată de la Marea Baltică la Marea Neagră la amurgul Evului Mediu (I)15
Chestiunea țărănească, proiecte politice, realități etnice și electorale
Constantin BĂRBULESCU, O simbioză perfectă – Ion Ionescu de la Brad şi ţăranii89
Flavius SOLOMON, Reglementări postbelice în mișcare. Un memoriu din anul 1918 pentru o autonomie germană în nordul Mării Negre145
Mihai GHIȚULESCU, Despre Ardealul electoral (1919-1920). Note privind decretul pentru organizarea alegerilor în „Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş”163
Philippe Henri BLASEN, The Roman Catholic Bishopric of Iași and the Jews (1941-1944)193
Tendințe istoriografice din „vecinătatea imediată”
Iurie STAMATI, Autori alofoni despre Moldova istorică și teritoriile învecinate. Pledoarie pentru un demers istoriografic229
Leonid MOSIONJNIC, Constituirea societății multietnice în Basarabia secolului al XIX-lea235
Florin CURTA, The Romanian Ethnogenesis in Polish Historiography275
Istoria arhivelor. Prezentări de fonduri arhivistice
Mihai Anatolii CIOBANU, Spațiul românesc în izvoare topografice și cartografice rusești aflate la Kiev291
Daniel CHIRIAC, Informații despre arhivistica perioadei comuniste: fondul de Cancelarie al Arhivelor Statului din Iaşi (1950-1957)307
Cătălin BOTOȘINEANU, Între nevoia de memorie a comunităților și buna administrare a instituțiilor publice. Folosirea documentelor și rolul Arhivelor Naționale ale României321
Documente
Lucica IORGA, Regimul Ceaușescu văzut din interior. Convorbirile purtate de Vasile Malinschi, guvernatorul Băncii Naționale a RSR, cu diplomații sovietici de la București (1966-1976) (II)339
Dezbateri istoriografice
***, Dezbaterea „Archiva Moldaviae” la bilanț: un deceniu de cercetări independente și lansarea volumului XI/2019 al revistei (editor: Dorin DOBRINCU)383

In memoriam

Paul E. MICHELSON, Keith Hitchins (1931-2020): Trailblazer, Ambas-sador, and Elder Statesman of Romanian Studies409
Sorin ANTOHI, Keith Hitchins and the Romanian Historical Canon431

Recenzii

Radu Oltean, Cetăți, castele și alte fortificații din România, volumul II, Secolul al XVI-lea, București, Editura Humanitas, 2019, 120 p. (Andrei Pogăciaș)441
Arhivele Naționale ale României, Testamente Regale, editor Mirela Daniela Tîrnă, cuvânt introductiv Ștefania Dinu, București, 2019, 304 p. (Cătălin Botoșineanu)442
Lupu C. Kostaki, Memoriile unui trădător. Un înalt funcționar român sub guvernământul militar german (1916-1918), ediție îngrijită, studiu introductiv și note de Alexandru Istrate și Claudiu-Lucian Topor, București, Editura Humanitas, 2020, 384 p. (Mihai Chiper)444
Sabrina P. Ramet (ed.), Interwar East Central Europe, 1918-1941. The Failure of Democracy-building, the Fate of Minorities, London and New York, Routledge, 2020, 360 p. (Dorin Dobrincu)448
Tatiana Niculescu, Seducătorul domn Nae: viața lui Nae Ionescu, București, Editura Humanitas, 2020, 246 p. (Bogdan Caranfilof)453
Carmen Ciornea, Sandu Tudor şi asociaţiile studenţeşti creştine din România interbelică, București, Editura Eikon, 2017, 364 p. (Roland Clark)457
Iurie Stamati, The Slavic Dossier. Medieval Archaelogy in the Soviet Republic of Moldova: Between State Propaganda and Scholarly Endeavor, translated by Ruxandra Iuliana Petrinca, Leiden/Boston, Brill, 2019, 310 p. (Armand Goșu)459
Elena Dragomir, Opoziția din interior. România și politicile CAER față de CEE (1957-1989), vol. I, Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2019, 336 p. (Alexandru Aioanei)463
Claudia-Florentina Dobre, Ni victime ni héroïne. Les anciennes détenues politiques et les mémoires du communisme en Roumanie, București, Editura Electra, 2019, 246 p. (Iurie Stamati)465
Guillaume Sauvé, Subir la victoire. Essor et chute de l’intelligentsia libérale en Russie (1987-1993), Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 2019, 394 p. (Iurie Stamati)468
Jill Massino, Ambiguous Transitions: Gender, the State, and Everyday Life in Socialist and Postsocialist Romania, New York, Berghahn Books, 2019, 454 p. (Roland Clark)470

Vol. XIII/2021

Abrevieri11

Studii de istorie

Fragmente din istoria educației în Moldova și Bucovina, secolele XIX-XX
Maria RADOS, Leonidas RADOS, „Tulburările scolastice” de la Iași (septembrie 1857 – februarie 1858). Excurs metodologic și documentar15
Philippe Henri BLASEN, Învățământul în limba ucraineană din Bucovina în timpul dictaturii regale (1938-1940)135
Religie, identitate și putere politică în România secolului XX
Dorin DOBRINCU, Ruralitate, legalism, discriminare. Ingrediente ale identității evanghelicilor din România în secolul XX169
Cristina PLĂMĂDEALĂ, The Vladimireşti Monastery in Securitate Files201
România văzută de sovietici în primele decenii postbelice
Tatiana ILARIONOVA, „Doresc să se prezinte ca parteneri egali.” Relațiile dintre România și URSS în anii 1950-1970 în documentele școlilor de partid sovietice219
Controlul memoriei istorice și manipularea etnologiei naționale în cultura română
Cătălin BOTOȘINEANU, O himeră și un abuz legislativ. Documentele clasificate în cadrul Fondului Arhivistic Național239
Mircea PĂDURARU, „Fondul interzis”. Note etnoantropologice despre gestionarea folclorului obscen255
Tendințe istoriografice din „vecinătatea imediată”
Roman RABINOVICI, Interfluviul Prut-Nistru și cele cinci lumi cultural-istorice în Evul Mediu timpuriu (mijlocul secolului al V-lea – mijlocul secolului al XI-lea)269

Istoria arhivelor. Prezentări de fonduri arhivistice

Mihai Anatolii CIOBANU, Fondul 438 de la Arhiva Militar-Istorică din Moscova (RGVIA): o scurtă prezentare a unor surse cartografice, prospecte, desene, profiluri și descrieri de orașe cu opisul lor293
Octavian DASCĂL, Cristian ANIȚA, Istoricul „Fondului de Aur” al României de la Moscova în documentele rusești din colecția „Microfilme – RUSIA/URSS” a Arhivelor Naționale ale României și în arhivele din Federația Rusă311

Documente

Lucica IORGA, „PCR s-a pomenit în afara frontului comun al partidelor frățești...” – CC al PCUS despre politica internă și externă a României (iulie 1967)345

Memorii

Sorin CRISTESCU, Un memorialist al războiului de Întregire: Generalul N. M. Condiescu403

Recenzii

Constantin Ardeleanu, O croazieră de la Viena la Constantinopol. Călători, spații, imagini (1830-1860), București, Editura Humanitas, 2021, 302 p. (Mihai Chiper)461
Ioan Dragu, Campania anilor 1916-1918. Drumuri de sânge. Moartea Albă. Pe urmele bolşevicilor, ediţie îngrijită, selecţie, studiu introductiv şi note de Daniel Cain, Bucureşti, Editura Humanitas, 2020, 404 p. (Cătălin Botoșineanu)465
Hadrian Gorun, România și Marele Război. Introducere la o istorie și teorie a relațiilor internaționale, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, Editura Mega, 2021, 191 p. (Bogdan Caranfilof)467
Florina Sas, Andrei Florin Sora (editori), Lungul drum spre primul Statut al funcţionarilor publici din România. Deziderate, (ante)proiecte, legislaţie, opinii şi dezbateri (1918-1923), Cluj-Napoca, Editura Mega, 2019, 755 p. (Cătălin Botoșineanu)470
Paul Milata, Între Hitler, Stalin și Antonescu. Germanii din România în Waffen-SS, Sibiu, Editura Schiller, 2018, 448 p. (Adrian Dragoș Defta)472
Dorin Dobrincu (editor coordonator), Alexandru-Dumitru Aioanei, Dumitru Lisnisc, Dumitru Lăcătușu (editori), Colectivizarea agriculturii din România. Inginerie socială, violență politică, reacția țărănimii. Documente, vol. I, 1949-1950; vol. II, 1951-1962, Iași, Editura Universității ,,Alexandru Ioan Cuza”, 2017, 628 p., respectiv 560 p. (Cătălin Botoșineanu)479