Colegiul de redacţie

Redactor-șef

Dorin Dobrincu

Redactor-șef adjunct

Mihai Chiper

Colegiul de redacţie

Alexandru D. Aioanei

Ludmila Bacumenco-Pîrnău

Cătălin Botoşineanu

Ligia Dobrincu

Mihai Mîrza

Tehnoredactare

Mihaela Răducă

Coperta

Romeo Cîrjan

Iulian Constantin Copăcel

Adrian Solomon