Colegiul de redacţie

Redactor-șef

Mihai Chiper

Redactor-șef adjunct

Mihai-Cristian Amăriuței

Colegiul de redacţie

Alexandru D. Aioanei

Ludmila Bacumenco-Pîrnău

Cătălin Botoşineanu

Dorin Dobrincu

Mihai Mîrza

Iurie Stamati

Tehnoredactare

Mihaela Răducă

Coperta

Romeo Cîrjan

Iulian Constantin Copăcel

Adrian Solomon