Recenzii, prezentări ale volumelor Archiva Moldaviæ

vol. I/2009

Mădălina Darie, în „Analele Bucovinei”, anul XVII, nr. 2 (35)/2010, p. 678-681.

Roxana Diaconu, în „Cercetări istorice”, (serie nouă), vol. XXVII-XXIX, 2008-2010, p. 353-354.

Victor Teișanu, O iniţiativă publicistică salutară, în „Momentul de Darabani”, 14 februarie 2011.

Cristina Preutu, în „Caietele CNSAS”, anul VI, nr. 1-2 (11-12)/2013, p. 394-396.

Alexandru Istrate, în „Anuarul Institutului de Istorie «A.D. Xenopol»”, tom LI, 2014, p. 460-461.

vol. II/2010

Cristina Preutu, în „Caietele CNSAS”, anul VI, nr. 1-2 (11-12)/2013, p. 394-396.

Alexandru Istrate, în „Anuarul Institutului de Istorie «A.D. Xenopol»”, tom LI, 2014, p. 460-461.

Ottmar Trașcă, în „Anuarul Institutului de Istorie George Barițiu”, tom LIII, 2014, p. 447

Cronicar, Ochiul magic, în „România literară”, nr. 16, 11-17 aprilie 2014

Victor Teișanu, Câteva însemnări despre Archiva Moldaviae, tomurile II(2010), III(2011) şi IV(2012), în „Momentul de Darabani”, aprilie 2011.

vol. III/2011

Ottmar Trașcă, în „Anuarul Institutului de Istorie George Barițiu”, tom LIII, 2014, p. 447

Cronicar, Ochiul magic, în „România literară”, nr. 16, 11-17 aprilie 2014

Victor Teișanu, Câteva însemnări despre Archiva Moldaviae, tomurile II(2010), III(2011) şi IV(2012), în „Momentul de Darabani”, aprilie 2011.

Cristina Preutu, în „Caietele CNSAS”, anul VI, nr. 1-2 (11-12)/2013, p. 394-396.

Alexandru Istrate, în „Anuarul Institutului de Istorie «A.D. Xenopol»”, tom LI, 2014, p. 460-461.

vol. IV/2012

Ottmar Trașcă, în „Anuarul Institutului de Istorie George Barițiu”, tom LIII, 2014, p. 447

Cronicar, Ochiul magic, în „România literară”, nr. 16, 11-17 aprilie 2014

Victor Teișanu, Câteva însemnări despre Archiva Moldaviae, tomurile II(2010), III(2011) şi IV(2012), în „Momentul de Darabani”, aprilie 2011.

Cristina Preutu, în „Caietele CNSAS”, anul VI, nr. 1-2 (11-12)/2013, p. 394-396.

Alexandru Istrate, în „Anuarul Institutului de Istorie «A.D. Xenopol»”, tom LI, 2014, p. 460-461.

vol. V/2013

Victor Teișanu, Vă recomandăm Archiva Moldaviae (nr. V/2013 și VI/2014), în „Momentul de Darabani”, nr. 10, decembrie 2014, p. 7.

vol. VI/2014

Silvia Bocancea, Noi studii de istorie în Archiva Moldaviae în „Polis”, serie nouă, vol. II, nr. 4 (6), septembrie-noiembrie 2014, p. 171-175.

Vasilica Mîrza, în „Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol”, tom LI, 2014, p. 462-463.

Victor Teișanu, Vă recomandăm Archiva Moldaviae (nr. V/2013 și VI/2014), în „Momentul de Darabani”, nr. 10, decembrie 2014, p. 7.

Supliment I 2014

Vasilica Mîrza, în „Anuarul Institutului de Istorie A.D. Xenopol”, tom LI, 2014, p. 462-463.