Call for papers Archiva Moldaviae, vol. II/2010

Call for papers Archiva Moldaviae, vol. II/2010

Cei interesaţi de a publica în vol. II/2010 al Archiva Moldaviae – sau în numerele următoare – materiale (studii, documente, recenzii, note bibliografice etc.) care privesc mai ales trecutul Moldovei, precum şi pe cel al României moderne şi contemporane, dar în egală măsură care vizează istoria regiunilor învecinate sau mai extinsul spaţiu central-est european, cu care Moldova a avut legături de-a lungul timpului, găsesc mai jos condiţiile tehnice:

Archiva Moldaviae cuprinde rubricile:

  • Studii de istorie (care se bazează pe surse diverse, inclusiv documente de arhivă);
  • Documente (publicare de documente, cuprinzând atât transcrierea textului original, cât şi – în cazul documentelor în alte limbi – traducerea sa în limba română, însoţite de studii introductive, note etc.);
  • Ştiinţe auxiliare ale istoriei (paleografie, diplomatică, genealogie, heraldică, sigilografie etc.);
  • Prezentări de fonduri (descrieri de fonduri şi colecţii arhivistice deţinute de instituţii publice sau de persoane private);
  • Studii de arhivistică (teorie şi practică arhivistică, istoria Arhivelor);
  • Restitutio (introducerea în circuitul ştiinţific a unor materiale realizate de istorici, arhivişti etc. care, în urma dispariţiei autorilor, nu au mai apucat să vadă lumina tiparului);
  • Dezbateri (discuţii, polemici, conform regulilor academice);
  • Recenzii si Note bibliografice (sunt secţiuni destinate recenzării, prezentării unor lucrări de istorie, arhivistică etc.);
  • Viaţa ştiinţifică (prezentări ale unor conferinţe, simpozioane, dezbateri, expoziţii etc., desfăşurate pe teme de istorie şi/sau arhivistică).

Condiţiile tehnice de publicare:

Textele vor fi trimise redacţiei în format Word, Times New Roman, corp de literă 12 pentru text, 10 pentru notele de subsol, la 1,5 rânduri. Eventuale materiale auxiliare (fotografii) vor fi expediate separat, în format JPG sau TIFF, 300 dpi.

Studiile nu trebuie să depăşească, pe cât posibil, 7.000 de cuvinte, respectiv 40.000 de semne grafice (fără spaţii) (= circa 20 pagini format A4). În cazul studiilor mai mari, redacţia va recurge la publicarea lor în două sau trei părţi. Studiile vor fi însoţite de un rezumat în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană).

Recenziile şi notele bibliografice nu vor depăşi 2.000 de cuvinte, respectiv 11.000 de semne grafice (fără spaţii) (= circa 6 pagini format A4); este preferabil ca, ataşat recenziei, să figureze şi o fotografie a copertei I a lucrării recenzate, în format JPG.

Deadline-ul pentru vol. II/2010 este 20 octombrie 2010. Cei interesaţi să publice în revista noastră sunt rugaţi să transmită materialele, în format electronic, pe adresa electronică archiva_moldaviae@yahoo.com sau pe adresa SJAN-Iaşi, Bd. Carol I, nr. 26, cod 700505, mun. Iaşi, jud. Iaşi, cu precizarea: pentru redacţia Archiva Moldaviae.

Revista foloseşte sistemul peer review pentru selecţia finală a materialelor publicabile. Manuscrisele trimise redacţiei şi nepublicate nu se returnează.

Responsabilitatea pentru conţinutul textelor revine în exclusivitate autorilor.

Echipa editorială

Archiva Moldaviae

Descarca anunţ

Au apărut volumele II/2010, III/2011 și IV/2012

Au apărut volumele II/2010, III/2011 și IV/2012 ale revistei Archiva Moldaviae

Avem deosebita plăcere de a vă anunța că au apărut volumele II/2010, III/2011 și IV/2012 ale revistei Archiva Moldaviae. Publicate sub egida Societății de Studii Istorice din România (SSIR), cele trei numere ale revistei reunesc materiale diverse: studii de istorie, prezentări de fonduri arhivistice, istoria arhivelor, documente inedite, din arhive publice sau private, din România și din străinătate, istorie orală, dezbateri, recenzii, note bibliografice, prezentări ale vieții ștințifice. Ele abordează o varietate de teme, din diverse epoci istorice, având legătură cu istoria Moldovei, a României și a spațiului central-est european. Autorii acestora (70 la număr) activează în universități, institute, arhive sau sunt cercetători neafiliați din România, Republica Moldova, Franța, Austria, Germania, Polonia, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii. În total, cele trei volume cuprind 1.500 de pagini distribuite astfel: II/2010 – 466 p.; III/2011 – 478 p.; IV/2012 – 546 p. Atașăm acestui mesaj sumarele volumelor amintite, listele autorilor etc

Cu această ocazie, redacția Archiva Moldaviae lansează

Call for Papers pentru volumele V/2013 și VI/2014

Deadline: 15 mai 2014

Archiva Moldaviae publică studii de istorie, documente, studii din domeniul știinţelor auxiliare ale istoriei (paleografie, diplomatică, genealogie, heraldică, sigilografie), descrieri de fonduri şi colecţii arhivistice deţinute de instituţii publice sau de persoane private, studii de arhivistică, istoria arhivelor, restitutio (introducerea în circuitul ştiinţific a unor materiale realizate de istorici, arhivişti etc. care, în urma dispariţiei autorilor, nu au mai apucat să vadă lumina tiparului), dezbateri (discuţii, polemici), recenzii şi note bibliografice, prezentări ale unor conferinţe, simpozioane, dezbateri, expoziţii etc. Materialele pot fi în limba română sau în limbi de circulație internațională. Revista foloseşte sistemul peer review pentru selecţia finală a materialelor publicabile. La finalul fiecărui număr al revistei (dar și în anexa care însoțește acest mesaj) se află regulile editoriale ale revistei, în limbile română și engleză.

Materialele pot fi trimise în format electronic, pe adresa electronică amoldaviae@yahoo.com sau pe adresa Str. Nicolae Gane, nr. 25, Corp C, ap. 18, cod poştal 700110, mun. Iaşi, jud. Iaşi, România, cu precizarea: pentru redacţia Archiva Moldaviae.

Echipa editorială

Archiva Moldaviae

Descarca anunţ

Au apărut volumele V/2013, VI/2011 și Supliment I 2014

Au apărut volumele V/2013, VI/2011 și Supliment I 2014 ale revistei Archiva Moldaviae

Avem iarăși plăcerea de a vă anunța că au apărut volumele V/2013, VI/2014 și Supliment I 2014 ale revistei Archiva Moldaviae, sub egida Societății de Studii Istorice din România (SSIR). Ca și precedentele tomuri, acestea reunesc materiale diverse, care abordează teme variate, privind istoria Moldovei, a României și a Europei Central-Răsăritene. Autorii acestora (peste 60) lucrează în universități, institute, arhive sau sunt cercetători neafiliați din România, Republica Moldova, Franța, Marea Britanie, Austria, Germania, Ungaria, Statele Unite ale Americii, Canada, Australia, Ucraina, Rusia. În total, cele trei volume cuprind peste 1.400 de pagini repartizate astfel: V/2013 – 608 p.; VI/2014 – 630 p.; și Supliment I 2014 – 170 p. Atașăm cuprinsurile volumelor amintite, listele autorilor etc. (promo).

Cu această ocazie, redacția Archiva Moldaviae lansează

Call for Papers pentru volumul VII/2015

Deadline: 15 aprilie 2015

Archiva Moldaviae publică studii de istorie, documente, studii din domeniul știinţelor auxiliare ale istoriei (paleografie, diplomatică, genealogie, heraldică, sigilografie), descrieri de fonduri şi colecţii arhivistice deţinute de instituţii publice sau de persoane private, studii de arhivistică, istoria arhivelor, restitutio (introducerea în circuitul ştiinţific a unor materiale realizate de istorici, arhivişti etc. care, în urma dispariţiei autorilor, nu au mai apucat să vadă lumina tiparului), dezbateri (discuţii, polemici), recenzii şi note bibliografice, prezentări ale unor conferinţe, simpozioane, dezbateri, expoziţii etc. Materialele pot fi în limba română sau în limbi de circulație internațională. Revista foloseşte sistemul peer review pentru selecţia finală a materialelor publicabile. La finalul fiecărui număr al revistei (dar și în anexa care însoțește acest mesaj) se află regulile editoriale ale revistei, în limbile română și engleză.

Materialele pot fi trimise în format electronic, pe adresa electronică amoldaviae@yahoo.com sau pe adresa Str. Nicolae Gane, nr. 25, Corp C, ap. 18, cod poştal 700110, mun. Iaşi, jud. Iaşi, România, cu precizarea: pentru redacţia Archiva Moldaviae.

Echipa editorială

Archiva Moldaviae

Descarca anunţ

A apărut volumul VII/2015

A apărut volumul VII/2015 al revistei „Archiva Moldaviae”

Redacția revistei „Archiva Moldaviae”, publicată sub egida Societății de Studii Istorice din România (SSIR), anunță apariția volumului VII/2015. Cititorii interesați vor regăsi studii referitoare la istoria Basarabiei în secolele XIX-XX, viața intelectuală a Iașului la începutul secolului XX, România în prima conflagrație mondială și la începutul de-a doua, comunismul românesc, dar și documente, texte scrise demult și încredințate tiparului abia acum, dezbateri istoriografice, vechi opere relecturate, recenzii, note bibliografice și relatări privind viața științifică. Cei 28 de autori care semnează în cele 476 p. ale acestui tom provin din România, Republica Moldova, Statele Unite ale Americii, Rusia, Suedia și Austria. Cuprinsul volumului este accesibil pe website-ul revistei (www.archivamoldaviae.ro).

Cu această ocazie, redacția „Archiva Moldaviae” lansează

Call for Papers pentru „Archiva Moldaviae”, volumul VIII/2016

„Archiva Moldoviae” publică studii de istorie, documente, studii din domeniul știinţelor auxiliare ale istoriei (paleografie, diplomatică, genealogie, heraldică, sigilografie), descrieri de fonduri şi colecţii arhivistice deţinute de instituţii publice sau de persoane private, studii de arhivistică, istoria arhivelor, restitutio (introducerea în circuitul ştiinţific a unor materiale realizate de istorici, arhivişti etc. care, în urma dispariţiei autorilor, nu au mai apucat să vadă lumina tiparului), dezbateri (discuţii, polemici), recenzii şi note bibliografice, prezentări ale unor conferinţe, simpozioane, dezbateri, expoziţii etc. Materialele pot fi în limba română sau în limbi de circulație internațională. Revista foloseşte sistemul peer review pentru selecţia finală a materialelor publicabile. La finalul fiecărui număr al revistei (dar și în anexa care însoțește acest mesaj) se află regulile editoriale ale revistei, în limbile română și engleză.

Materialele pot fi trimise în format electronic, pe adresa electronică editor@archivamoldaviae.ro sau pe adresa Str. Nicolae Gane, nr. 25, Corp C, ap. 18, cod poştal 700110, mun. Iaşi, jud. Iaşi, România, cu precizarea: pentru redacţia „Archiva Moldaviae”. Termenul de trimitere a materialelor: 1 mai 2016

Echipa editorială

Archiva Moldaviae

Descarca anunţ

A apărut volumul VIII/2016

A apărut volumul VIII/2016 al revistei „Archiva Moldaviae”

În volumul VIII/2016 al revistei „Archiva Moldaviae” (462 de pagini) găsiți studii de istorie, amintiri/interviuri, documente, recenzii, note bibliografice și prezentări ale vieții științifice. Între temele atinse de cei 36 de autori amintim: o relatare a soliei unui trimis al regelui Poloniei la Constantinopol, în 1624; istoria armatei Moldovei la începutul secolului XVIII; condamnarea tutunului în spațiul românesc; violențe etnice în Basarabia la sfârșitul secolului XIX; memoria Holocaustului; religie, politică și chestiunea identitară pe cele două maluri ale Prutului în prima jumătate a secolului XX; pactul Hitler-Stalin în perspectiva istoriei, memoriei și dreptului internațiional; comunismul est-european postbelic, unde sunt tratate problema consilierilor sovietici în Polonia, educația și știința din RSSM și România în perioada sovietizării; România comunistă văzută de la Paris, 1977-1989.

Volumul este accesibil – ca și tomurile apărute anterior – pe website-ul revistei (www.archivamoldaviae.ro).

Redacția „Archiva Moldaviae” lansează cu acest prilej

Call for Papers pentru volumul IX/2017

„Archiva Moldoviae” publică studii de istorie, documente, studii din domeniul știinţelor auxiliare ale istoriei (paleografie, diplomatică, genealogie, heraldică, sigilografie), descrieri de fonduri şi colecţii arhivistice deţinute de instituţii publice sau de persoane private, studii de arhivistică, istoria arhivelor, restitutio (introducerea în circuitul ştiinţific a unor materiale realizate de istorici, arhivişti etc. care, în urma dispariţiei autorilor, nu au mai apucat să vadă lumina tiparului), dezbateri (discuţii, polemici), recenzii şi note bibliografice, prezentări ale unor conferinţe, simpozioane, dezbateri, expoziţii etc. Materialele pot fi în limba română sau în limbi de circulație internațională. Revista foloseşte sistemul peer review pentru selecţia finală a materialelor publicabile. La finalul fiecărui număr al revistei (dar și în anexa care însoțește acest mesaj) se află regulile editoriale ale revistei, în limbile română și engleză.

Materialele pot fi trimise în format electronic, pe adresa electronică editor@archivamoldaviae.ro sau pe adresa Str. Nicolae Gane, nr. 25, Corp C, ap. 18, cod poştal 700110, mun. Iaşi, jud. Iaşi, România, cu precizarea: pentru redacţia „Archiva Moldaviae”. Termenul de trimitere a materialelor: 31 martie 2017

Echipa editorială

Archiva Moldaviae

Descarca anunţ

A apărut volumul IX/2017

A apărut volumul IX/2017 al revistei „Archiva Moldaviae”

Volumul IX/2017 al revistei „Archiva Moldaviae” tocmai a ieșit de sub tipar. Cele 510 pagini conțin studii de istorie, documente, recenzii, note bibliografice și prezentări ale vieții științifice. Cei 22 de autori au atins subiecte variate: genealogia familiei Călmașu-Callimachi, situația Basarabiei în secolul XIX, tinerețea lui Constantin Stere, socialiștii români și relațiile lor cu socialiștii germani la începutul Primului Război Mondial, personalități academice în România interbelică (Oreste Tafrali) sau în cea comunistă (Leonida Boga, Neculai Zaharia), inclusiv urmărirea celor din urmă de către Securitate, antisemitismul în România celei de-a jumătăți a secolului XIX și în perioada interbelică, dar și negaționismul în postcomunism, o analiză istoriografică a istoriei evanghelicilor din România, refugiații polonezi în Câmpulung-Muscel în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, rezistența armată anticomunistă – cazul grupului de pe versantul nordic al Munților Făgăraș, evenimentele din 1989 la Brașov, politici urbane și religioase în România comunistă, situația republicii Moldova în anii 1990. Volumul este disponibil pe website-ul revistei (www.archivamoldaviae.ro).

Redacția „Archiva Moldaviae” lansează cu acest prilej

Call for Papers pentru „Archiva Moldaviae”, volumul X/2018

„Archiva Moldoviae” publică studii de istorie, documente, studii din domeniul știinţelor auxiliare ale istoriei (paleografie, diplomatică, genealogie, heraldică, sigilografie), descrieri de fonduri şi colecţii arhivistice deţinute de instituţii publice sau de persoane private, studii de arhivistică, istoria arhivelor, restitutio (introducerea în circuitul ştiinţific a unor materiale realizate de istorici, arhivişti etc. care, în urma dispariţiei autorilor, nu au mai apucat să vadă lumina tiparului), dezbateri (discuţii, polemici), recenzii şi note bibliografice, prezentări ale unor conferinţe, simpozioane, dezbateri, expoziţii etc. Materialele pot fi în limba română sau în limbi de circulație internațională. Revista foloseşte sistemul peer review pentru selecţia finală a materialelor publicabile. La finalul fiecărui număr al revistei se află regulile editoriale ale revistei, în limbile română și engleză.

Materialele pot fi trimise în format electronic, pe adresa electronică editor@archivamoldaviae.ro sau pe adresa Str. Nicolae Gane, nr. 25, Corp C, ap. 18, cod poştal 700110, mun. Iaşi, jud. Iaşi, România, cu precizarea: pentru redacţia „Archiva Moldaviae”. Termenul de trimitere a materialelor: 30 aprilie 2018.

Echipa editorială

Archiva Moldaviae

Descarca anunţ