A apărut volumul XII/2020 al revistei „Archiva Moldaviae”!

Volumul XII/2020 al „Archiva Moldaviae” tocmai a apărut. Acesta conține – în cele 472 de pagini – studii de istorie, de arhivistică și prezentări de surse, dezbateri istoriografice, documente și recenzii. Au contribuit la apariția acestui număr 21 de autori. Dintre subiectele avute în vedere putem aminti: dezbaterea în jurul termenilor medievali de Rex Dacie/regina Dacie; relația agronomului Ion Ionescu de la Bradcu țăranii; un memoriu din anul 1918 privind construcția unei autonomii germane în nordul Mării Negre; organizarea alegerilor în Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș în primii ani interbelici; atitudinea Episcopiei Romana-Catolice de Iași față de evrei în anii celui de-al Doilea Război Mondial, în particular între 1941-1944; o pledoarie pentru cunoașterea și recuperarea perspectivelor unor istorici din alte culturi, în special a celor care au scris în limbi locale despre Moldova istorică; apariția societății multietnice în Basarabia secolului XIX; etnogeneza românilor reflectată în istoriografia poloneză; izvoare topografice și cartografice de la Kiev care privesc spațiul românesc; arhivistica la începuturile regimului comunist, cu privire specială asupra situației de la Iași; prezervarea memoriei comunitare și buna administrare a instituțiilor publice, cu o privire asupra rolului Arhivelor Naționale ale României; discuțiile purtate de Vasile Malinschi, guvernatorul Băncii Naționale a RSR, cu diplomații sovietici la București, în 1966-1976; proiectul „Archiva Moldaviae” la un bilanț de etapă, după un deceniu de la apariție; două texte în memoria lui Keith Hitchins (1931-2020).

Volumul este disponibil pe website-ul revistei (www.archivamoldaviae.ro).

Redacția „Archiva Moldaviae” lansează cu acest prilej.

Call for Papers pentru „Archiva Moldaviae”, volumul XIII/2021

Archiva Moldoviae” publică studii de istorie, documente, studii din domeniul știinţelor auxiliare ale istoriei (paleografie, diplomatică, genealogie, heraldică, sigilografie), descrieri de fonduri şi colecţii arhivistice deţinute de instituţii publice sau de persoane private, studii de arhivistică, istoria arhivelor, restitutio (introducerea în circuitul ştiinţific a unor materiale realizate de istorici, arhivişti etc. care, în urma dispariţiei autorilor, nu au mai apucat să vadă lumina tiparului), dezbateri (discuţii, polemici), recenzii şi note bibliografice, prezentări ale unor conferinţe, simpozioane, dezbateri, expoziţii etc. Materialele pot fi în limba română sau în limbi de circulație internațională. Revista foloseşte sistemul peer review pentru selecţia finală a materialelor publicabile. La finalul fiecărui număr al revistei se află regulile editoriale ale revistei, în limbile română și engleză.

Materialele pot fi trimise în format electronic, pe adresa electronică editor@archivamoldaviae.ro sau pe adresa Str. Nicolae Gane, nr. 25, Corp C, ap. 18, cod poştal 700110, mun. Iaşi, jud. Iaşi, România, cu precizarea: pentru redacţia „Archiva Moldaviae”. Termenul de trimitere a materialelor: 15 iulie 2021.

Echipa editorială „Archiva Moldaviae”