A apărut volumul XI/2019 al revistei „Archiva Moldaviae”!

Tocmai a apărut volumul XI/2019 al revistei „Archiva Moldaviae”. În cele 540 de pagini cei interesați pot găsi studii de istorie, documente, dezbateri istoriografice, recenzii etc., realizate de 24 de autori. Subiectele abordate sunt variate: „frontul din spatele frontului” în România Primului Război Mondial; pacea de la București (1918) și chestiunea dinastică; alegerile parlamentare din 1919 la Iași; manipularea presei în timpul guvernului Goga și al dictaturii regale; evreii bucovineni după 1918; cazul poetei Dusza Csara-Rosenkranz; chestiunea compensațiilor Iașului în acțiunea politică moldovenească în anii 1874-1902; ideile federaliste, autonomiste și regionaliste în discursul lui Alexandru Vaida-Voevod în primii ani de după intrarea Ardealului în componența României; Constantin Erbiceanu ca profesor la Universitatea din București; frica și sfârșitul în discursul etnologiei românești; planificarea spațială și politicile regionale în România și Bulgaria în comunismul târziu; drumul Republicii Moldova de la suveranitate la independență; Arhivele Statului în Basarbia imediat după 1918; situația colecției arhivistice a lui Gheorghe Ghibănescu; situația României ceaușiste prezentată sovieticilor de Vasile Malinschi; guvernatorul Băncii Naționale a RSR; însemnările unui țăran român din Bucovina la Montreal (începutul secolului XX); un interviu privind activitatea de traducător a lui Dumitru Cornilescu; o perspectivă critică asupra României în ultimul secol.

Volumul este disponibil pe website-ul revistei (www.archivamoldaviae.ro).

Redacția „Archiva Moldaviae” lansează cu acest prilej.

Call for Papers pentru „Archiva Moldaviae”, volumul XII/2020

„Archiva Moldoviae” publică studii de istorie, documente, studii din domeniul știinţelor auxiliare ale istoriei (paleografie, diplomatică, genealogie, heraldică, sigilografie), descrieri de fonduri şi colecţii arhivistice deţinute de instituţii publice sau de persoane private, studii de arhivistică, istoria arhivelor, restitutio (introducerea în circuitul ştiinţific a unor materiale realizate de istorici, arhivişti etc. care, în urma dispariţiei autorilor, nu au mai apucat să vadă lumina tiparului), dezbateri (discuţii, polemici), recenzii şi note bibliografice, prezentări ale unor conferinţe, simpozioane, dezbateri, expoziţii etc. Materialele pot fi în limba română sau în limbi de circulație internațională. Revista foloseşte sistemul peer review pentru selecţia finală a materialelor publicabile. La finalul fiecărui număr al revistei se află regulile editoriale ale revistei, în limbile română și engleză.

Materialele pot fi trimise în format electronic, pe adresa electronică editor@archivamoldaviae.ro sau pe adresa Str. Nicolae Gane, nr. 25, Corp C, ap. 18, cod poştal 700110, mun. Iaşi, jud. Iaşi, România, cu precizarea: pentru redacţia „Archiva Moldaviae”. Termenul de trimitere a materialelor: 15 mai 2019.

Echipa editorială „Archiva Moldaviae”