A apărut volumul VIII/2016 al revistei „Archiva Moldaviae”

În volumul VIII/2016 al revistei „Archiva Moldaviae” (462 de pagini) găsiți studii de istorie, amintiri/interviuri, documente, recenzii, note bibliografice și prezentări ale vieții științifice. Între temele atinse de cei 36 de autori amintim: o relatare a soliei unui trimis al regelui Poloniei la Constantinopol, în 1624; istoria armatei Moldovei la începutul secolului XVIII; condamnarea tutunului în spațiul românesc; violențe etnice în Basarabia la sfârșitul secolului XIX; memoria Holocaustului; religie, politică și chestiunea identitară pe cele două maluri ale Prutului în prima jumătate a secolului XX; pactul Hitler-Stalin în perspectiva istoriei, memoriei și dreptului internațiional; comunismul est-european postbelic, unde sunt tratate problema consilierilor sovietici în Polonia, educația și știința din RSSM și România în perioada sovietizării; România comunistă văzută de la Paris, 1977-1989.

Volumul este accesibil – ca și tomurile apărute anterior – pe website-ul revistei (www.archivamoldaviae.ro).

Redacția „Archiva Moldaviae” lansează cu acest prilej

Call for Papers pentru „Archiva Moldaviae”, volumul IX/2017

„Archiva Moldoviae” publică studii de istorie, documente, studii din domeniul știinţelor auxiliare ale istoriei (paleografie, diplomatică, genealogie, heraldică, sigilografie), descrieri de fonduri şi colecţii arhivistice deţinute de instituţii publice sau de persoane private, studii de arhivistică, istoria arhivelor, restitutio (introducerea în circuitul ştiinţific a unor materiale realizate de istorici, arhivişti etc. care, în urma dispariţiei autorilor, nu au mai apucat să vadă lumina tiparului), dezbateri (discuţii, polemici), recenzii şi note bibliografice, prezentări ale unor conferinţe, simpozioane, dezbateri, expoziţii etc. Materialele pot fi în limba română sau în limbi de circulație internațională. Revista foloseşte sistemul peer review pentru selecţia finală a materialelor publicabile. La finalul fiecărui număr al revistei (dar și în anexa care însoțește acest mesaj) se află regulile editoriale ale revistei, în limbile română și engleză.

Materialele pot fi trimise în format electronic, pe adresa electronică editor@archivamoldaviae.ro sau pe adresa Str. Nicolae Gane, nr. 25, Corp C, ap. 18, cod poştal 700110, mun. Iaşi, jud. Iaşi, România, cu precizarea: pentru redacţia „Archiva Moldaviae”. Termenul de trimitere a materialelor: 31 martie 2017

Echipa editorială „Archiva Moldaviae”