A apărut volumul X/2018 al revistei „Archiva Moldaviae”

Un nou volum – X/2018 – al revistei „Archiva Moldaviae” a văzut lumina tipatului. În cele 500 de pagini se regăsesc studii de istorie, documente, recenzii și note bibliografice, semnate de 21 de autori. Diversitatea tematică este evidentă: discursurile paralele din Moldova și Veneția asupra războiului sfânt în secolul XV, jocurile politice din Polonia în debutul secolului XVII, începuturile mănăstirii Sfântului Spiridon din Iași, case celebre din Iași în documente din secolul XVIII, biografia spătarului Sandu Miclescu de la Șerbești (secolul XIX), interludiul „federalist” al conservatorismului moldovenesc în perioada confederației cu Muntenia (1859-1862), chestiunea compensațiilor Iașului în acțiunea politică moldovenească și memoriul generalui Teodor Balș privind descentralizarea statului român în primii ani ai acestuia, comunitatea armeană din Basarabia în perioada țaristă, constituirea comunității românești din Montréal, Québec, problema recunoașterii unirii Basarabiei cu România de către Statele Unite ale Americii în perioada interbelică, „expedițiile academice” românești la Odesa în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, locul și imaginea „femeii”, „bărbatului” și identității naționale la români.

Volumul este disponibil pe website-ul revistei (www.archivamoldaviae.ro).

Redacția „Archiva Moldaviae” lansează cu acest prilej.

Call for Papers pentru „Archiva Moldaviae”, volumul XI/2019

„Archiva Moldoviae” publică studii de istorie, documente, studii din domeniul știinţelor auxiliare ale istoriei (paleografie, diplomatică, genealogie, heraldică, sigilografie), descrieri de fonduri şi colecţii arhivistice deţinute de instituţii publice sau de persoane private, studii de arhivistică, istoria arhivelor, restitutio (introducerea în circuitul ştiinţific a unor materiale realizate de istorici, arhivişti etc. care, în urma dispariţiei autorilor, nu au mai apucat să vadă lumina tiparului), dezbateri (discuţii, polemici), recenzii şi note bibliografice, prezentări ale unor conferinţe, simpozioane, dezbateri, expoziţii etc. Materialele pot fi în limba română sau în limbi de circulație internațională. Revista foloseşte sistemul peer review pentru selecţia finală a materialelor publicabile. La finalul fiecărui număr al revistei se află regulile editoriale ale revistei, în limbile română și engleză.

Materialele pot fi trimise în format electronic, pe adresa electronică editor@archivamoldaviae.ro sau pe adresa Str. Nicolae Gane, nr. 25, Corp C, ap. 18, cod poştal 700110, mun. Iaşi, jud. Iaşi, România, cu precizarea: pentru redacţia „Archiva Moldaviae”. Termenul de trimitere a materialelor: 15 mai 2019.

Echipa editorială „Archiva Moldaviae”