Au apărut volumul XIV/2022 și Suplimentul (2022) revistei „Archiva Moldaviae”!

Cel mai recent volum – XIV/2022 – al revistei „Archiva Moldaviae” tocmai a apărut. Acesta totalizează 392 de pagini, constând în studii de istorie, documente, memorii, interviuri, recenzii și note bibliografice. Au contribuit cu texte 15 autori. Articolele acoperă o varietate de teme: veridicitatea datării bisericii armene din Iași la 1395; varietățile liberalismului românesc în anii 1859-1881; reinventarea regionalismului în Iașul interbelic; reforma agrară de după Primul Război Mondial și forme ale contestării extrajudiciare a legislației agrare, cu un studiu de caz privind județul Iași; educația și reintroducerea examenului de bacalaureat în 1925; rețelele literare ale lui Oscar Walter Cisek; Constantin Zoppa și continuitatea antisemitismului în Bucovina; stabilirea granițelor RASS Moldovenești în 1924; prezentul și navigația pe Prut într-un raport din 1861; memoriile generalului N.M. Condiescu referitoare la retragerea și refacerea armatei române în Moldova, în Primul Război Mondial; amintirile lui Alexa Crăciun, țăran din Bulboaca-Deleni, județul Vaslui, despre cele văzute și trăite în prima jumătate a secolului XX; un interviu inedit cu liderul comunist Gheorghe Apostol, difuzat parțial la BBC în aprilie 1988.

Suplimentul (2022) al revistei „Archiva Moldaviae” are 346 de pagini și conține Colecția Mihnea Berindei. Inventar arhivistic, 1909-2017, 1.331 u.a., întocmit de Cătălin Botoșineanu. Arhiva lui Mihnea Berindei – istoric valoros și activist civic pentru apărarea libertăților și drepturilor omului, precum și pentru promovarea democrației – a fost adusă în 2013 și 2016 de la Iași și Veneția la Arhivele Naționale Iași, a fost inventariată și pusă în circuitul public. Volumul conține un Cuvânt-înainte, un Studiu introductiv, Inventarul arhivistic care acoperă anii 1909-2017, cu 1.331 de dosare, precum și o selecție de 104 documente în facsimil.

Ambele volume sunt disponibile pe website-ul revistei (www.archivamoldaviae.ro).

Redacția „Archiva Moldaviae” lansează cu acest prilej

Call for Papers pentru „Archiva Moldaviae”, volumul XV/2023

Archiva Moldoviae” publică studii de istorie, documente, studii din domeniul știinţelor auxiliare ale istoriei (paleografie, diplomatică, genealogie, heraldică, sigilografie), descrieri de fonduri şi colecţii arhivistice deţinute de instituţii publice sau de persoane private, studii de arhivistică, istoria arhivelor, restitutio (introducerea în circuitul ştiinţific a unor materiale realizate de istorici, arhivişti etc. care, în urma dispariţiei autorilor, nu au mai apucat să vadă lumina tiparului), dezbateri (discuţii, polemici), recenzii şi note bibliografice, prezentări ale unor conferinţe, simpozioane, dezbateri, expoziţii etc. Materialele pot fi în limba română sau în limbi de circulație internațională. Revista foloseşte sistemul peer review pentru selecţia finală a materialelor publicabile. La finalul fiecărui număr al revistei se află regulile editoriale ale revistei, în limbile română și engleză.

Materialele pot fi trimise în format electronic, pe adresa electronică editor@archivamoldaviae.ro sau pe adresa Str. Nicolae Gane, nr. 25, Corp C, ap. 18, cod poştal 700110, mun. Iaşi, jud. Iaşi, România, cu precizarea: pentru redacţia „Archiva Moldaviae”. Termenul de trimitere a materialelor: 1 mai 2024.

Echipa editorială „Archiva Moldaviae”